Emil Gajda, Autor w serwisie Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny - Strona 3 z 11
6 maja 2022

Umowa najmu wygasła a lokator nie chce się wyprowadzić.

Najczęstszą sytuacją powodującą konieczność przeprowadzenia przez właściciela procesu o eksmisję i zapłatę zaległego czynszu najmu jest to, że lokator nie chce się wyprowadzić dobrowolnie po zakończeniu stosunku najmu. Koniec umowy najmu – co dalej? Jeśli umowa zakończyła się czyli wygasła wskutek upływu czasu na jaki została zawarta, strony tej umowy powinny dojść do porozumienia w jakim terminie nastąpi wydanie mieszkania właścicielowi i podpisanie protokołu zdawczo […]
4 maja 2022

Najemca nie płaci czynszu – co robić?

Niepłacenie czynszu przez najemcę jest problemem, który wpływa bezpośrednio na sytuację finansową wynajmującego. Brak płatności czynszu niesie za sobą konsekwencje dwojakiego rodzaju. Pierwszą jest możliwość naliczenia odsetek ustalonych w umowie a druga dotyczy możliwości wypowiedzenia umowy najmu tym samym zakończenia najmu i odzyskania mieszkania. Czy mogę wyrzucić najemcę który nie płaci? Potoczne określenie wyrzucenie najemcy kiedy nie płaci czynszu oznacza możliwość zakończenia obowiązującej strony umowy […]
28 kwietnia 2022

Dziedziczenie mieszkania z lokatorem.

Jeżeli spadek obejmuje poza ruchomościami także mieszkanie, w którym zamieszkuje lokator warto ustalić jaka jest podstawa takiego zamieszkiwania i jeżeli jest to umowa jakie są jej warunki. To pozwoli podjąć decyzję co do dalszego postępowania. Dziedziczenie mieszkania z zameldowanym lokatorem – co dalej? Jeżeli lokator w mieszkaniu odziedziczonym jest zameldowany i przebywa w mieszkaniu na podstawie umowy najmu, warto ustalić na jaki okres umowa najmu […]
28 kwietnia 2022

Kto zostaje w domu po rozwodzie?

O tym kto zostaje w domu po rozwodzie decyduje sytuacja praw własności do nieruchomości. Inaczej będzie wyglądała sytuacja gdy mieszkanie należy do majątku osobistego żony lub męża a inaczej gdy mieszkanie należy do majątku wspólnego małżonków. Były mąż nie chce się wyprowadzić? Zdarzają się stany faktyczne, w których po rozwodzie były mąż nie chce się wyprowadzić z mieszkania. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne. […]
27 kwietnia 2022

Żona wyrzuciła mnie z mojego mieszkania.

Zdarzają się sytuacje, gdy jeden z małżonków nie może dostać się do własnego mieszkania, bo drugi współmałżonek z powodu negatywnych emocji nie chce wpuścić drugiego do mieszkania. Jeżeli zamki zostały już przez żonę wymienione, to mimo posiadania tytułu własności zostałeś pozbawiony posiadania. Żona nie chce wpuścić mnie do mojego mieszkania. Jest kilka rozwiązań sytuacji gdy właściciel mieszkania, został wyrzucony z mieszkania przez małżonka mimo, że […]
27 kwietnia 2022

Przedawnienie wyroku eksmisyjnego.

Jak długo jest ważny nakaz eksmisji? Nakaz eksmisji stwierdzony wyrokiem eksmisyjnym, jako roszczenie właściciela jest ważne bezterminowo. Właściciel mieszkania może w każdym czasie złożyć do komornika wniosek żeby usunął lokatora z zajmowanego mieszkania. Czy eksmisja się przedawnia? Eksmisja się nie przedawnia. Jeżeli właściciel od razu po uprawomocnieniu się wyroku eksmisyjnego nie wystąpił do sądu o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi i nie skierował sprawy do komornika […]
26 kwietnia 2022

Lokator odmawia lokalu socjalnego.

Zdarzają się sytuacje, że lokator, któremu przyznano uprawnienie do lokalu socjalnego w wyroku eksmisyjnym takiego lokalu odmawia. Twierdzi, że nie przeprowadzi się do zaproponowanego przez gminę lokalu bo mu taki lokal nie odpowiada. Ile razy lokator może odmówić przyjęcia lokalu? Lokator może odmówić przyjęcia lokalu tylko wtedy, gdy lokal socjalny zapewniony przez gminę nie spełnia wymogów ustawowych. Wymagania jakie musi spełnić lokal socjalne określone są […]
5 kwietnia 2022

Wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego.

Wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego zawiera punkt, w którym wykonanie wyroku jest wstrzymane do czasu wykonania przez gminę obowiązku i dostarczenia lokalu socjalnego. Uzyskanie wyroku eksmisyjnego jest połową drogi prowadzącej do odzyskania mieszkania przez właściciela. Druga połowa leży w rękach gminy, która musi dostarczyć lokal socjalny. Ile się czeka na mieszkanie socjalne? Czas w jakim gmina faktycznie zaproponuje lokal socjalny osobie uprawnionej może […]
2 marca 2022

Wyrok o eksmisję i co dalej?

Jeśli uzyskałeś wyrok eksmisji, który stał się prawomocny to jesteś na dobrej drodze, żeby zgodnie z prawem pozbyć się niechcianego lokatora. Od wyroku do eksmisji. Złóż wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do Sądu. Uzyskaj z Sądu dokument wyroku z klauzulą. Złóż do komornika wniosek o wykonanie wyroku eksmisji. Uwaga! Wykonanie wyroku eksmisji przez komornika na czas pandemii i 90 dni po jego zakończeniu zostało zawieszone. […]