Współwłasność - Strona 2 z 3 - GRB Nieruhcomości Sp. z o.o.

Współwłasność / Udziały w nieruchomościach

Kategoria współwłasność to obszerny zbiór artykułów i wpisów z tematyki udziałów w nieruchomościach, sprzedaży współwłasności, sprzedaży udziałów w nieruchomości czy współwłasności oraz zniesienia współwłasności.

Dowiedzą się Państwo z artykułów o możliwościach związanych z posiadanymi udziałami w nieruchomościach czy współwłasności.
O możliwościach ich zbycia lub sprzedaży. O prawach i obowiązkach związanych z posiadanymi udziałami.

Artykuły przybliżają temat udziałów nabytych w spadku, nabytych na drodze postępowania rozwodowego oraz uzyskanych w darowiźnie.

18 października 2021

Co może współwłaściciel nieruchomości?

Współwłaścicielowi przysługuje uprawnienie do współposiadania i współkorzystania z nieruchomości wspólnej. Zasadą współwłasności jest to, że każdemu współwłaścicielowi przysługują identyczne prawa w stosunku do rzeczy wspólnej. Kodeks cywilny wskazuje jasno, iż: ” Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”[1]. Czy współwłaściciel nieruchomości może wejść do domu? […]
15 października 2021

Jak pozbyć się udziału w nieruchomości?

Stosunek współwłasności powstaje w polskich realiach najczęściej wskutek spadkobrania. Spadkobiercy stają się wspólnie właścicielami określonej masy majątkowej, najczęściej domów, mieszkań, działek czy gospodarstw rolnych. Jak pozbyć się udziału w nieruchomości – szybko i skutecznie? Udział w nieruchomości można sprzedać na analogicznych zasadach, na jakich sprzedaje się całość nieruchomości. Po pierwsze, znalezienie kupca udziału w nieruchomości. Na wolnym rynku raczej próżno szukać nabywcy chętnego na zakup […]
24 września 2021

Zgoda sądu na sprzedaż nieruchomości przez nieletniego.

Małoletni może sprzedać nieruchomość czy udział w nieruchomości mimo nieposiadania zdolności do czynności prawnych. Sprzedaż nieruchomości będzie wówczas dokonana przez przedstawiciela ustawowego, którym jest najczęściej rodzic. Mimo, że nieletni współwłaściciel nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiadania ograniczonej zdolności do czynności prawnych i nie może samodzielnie dokonywać rozrządzenia swoim majątkiem (nabytym np. w drodze nabycia spadku) to jednak czynności dokonane przez przedstawiciela ustawowego będą […]
21 września 2021

Współwłaściciel nieruchomości zaginął. Co robić?

Sytuacja, która utrudnia wyjście ze współwłasności nieruchomości powstaje m.in. wtedy, gdy współwłaściciel urodził się za granicą, przebywa za granicą na stałe i nie ma z nim kontaktu lub jego miejsce przebywania w ogóle nie jest znane. Sytuacja choć z pozoru wydaje się kłopotliwa, co do zasady nie powstrzyma zniesienia współwłasności nieruchomości, jeżeli wniosek taki zostanie skierowany do sądu. Sytuacja taka może jedynie utrudnić postępowanie sądowe, […]
27 lipca 2021

Sprzedaż nieruchomości przez osadzonego w zakładzie karnym.

Osoby osadzone w zakładzie karnym mogą wykonywać przysługujące im prawa[1]. Nic nie stoi na przeszkodzie aby osoba osadzona w więzieniu mogła sprzedać nieruchomość czy też udział w nieruchomości. Jak sprzedać nieruchomość będąc w więzieniu? Żeby sprzedać nieruchomość będąc osadzonym w więzieniu trzeba umówić czynności notarialne tzw. wyjazdowe. Na takie czynności zwykle należy umawiać się z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Czynności notarialne w zakładzie karnym mogą różnić […]
14 maja 2021

Gmina współwłaścicielem ułamkowym nieruchomości.

Najczęściej spotykaną sytuacją, która doprowadza do nabycia udziału w nieruchomości przez gminę jest przyjęcie niechcianego spadku, zawierającego długi. Gmina nie ma możliwości odrzucenia spadku z długami, wobec czego staje się z mocy prawa spadkobiercą dłużnika. Często jednak, poza wielkimi długami w skład spadku wchodzą nieruchomości bądź udziały w nieruchomościach. Gmina odziedziczyła udział w spadku/nieruchomości. Gdy gmina dochodzi do dziedziczenia ustawowego długów oraz udziału w nieruchomości […]
7 sierpnia 2020

Sprzedaż mieszkania z kredytem w trakcie rozwodu a podatek.

Obecnie ponad jedna trzecia małżeństw kończy się rozwodem. Majątek, którego małżonkowie dorobili się przez okres trwania małżeństwa stanowi ich majątek wspólny. W trakcie trwania małżeństwa nie ma możliwości sprzedaży udziału w mieszkaniu przez jednego małżonka o ile mieszanie to wchodzi w skład majątku wspólnego. Sprzedaż udziału w mieszkaniu, które należy do majątku wspólnego możliwa jest dopiero po rozwodzie. Małżonkowie często mają problemy z podziałem swojego […]
21 lutego 2020

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku np. po rodzicach.

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku jest możliwa na wolnym rynku (zarówno w drodze dziedziczenia testamentowego jak i dziedziczenia ustawowego). Nie ma żadnych ograniczeń w sprzedaży majątku nabytego w spadkobraniu. Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku a podatek. W zależności od tego w jakiej dacie spadkodawca nabył nieruchomość lub wybudował dom, będzie należał się lub nie należał podatek do Urzędu Skarbowego. Nowe przepisy wchodzące w życie z […]
16 lipca 2018

Zniesienie współwłasności nieruchomości – definicje i instrukcja.

W 10 punkach opisaliśmy jak wygląda procedura wyjścia ze współwłasności lub inaczej zniesienia współwłasności nieruchomości. Masz kilka sposób na pozbycie się problemu. Zobacz jak samemu znieść współwłasność. Współwłasność – co to jest? Jest to sytuacja, gdy prawo własności nieruchomości przysługuje kilku osobom jednocześnie. Część własności określa się jako udział w nieruchomości. Współwłasność powstaje najczęściej przez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Czy można sprzedać współwłasność w nieruchomości? […]