Skup nieruchomości za gotówkę!

Szybko i bezpiecznie!

Czy zakup mieszkań w Warszawie na licytacjach komorniczych się jeszcze opłaca?

Nabywanie mieszkań w Warszawie czy innych dużych miastach w drodze licytacji komorniczych jest zjawiskiem dość powszechnym. Na wyznaczonych licytacjach pojawia się zazwyczaj dość liczna grupa chętnych potencjalnych nabywców, którzy chętni są zakupić w ten sposób mieszkanie.

 

Czy kupowanie mieszkań na licytacjach komorniczych jest nadal popularne i opłacalne?

Kilka lat temu licytacje komornicze nie były tak popularne. Zasięg kręgu potencjalnych nabywców był mniejszy, bowiem komornicy informowali o wyznaczonym terminie licytacji za pomocą pracy, wywieszenia we właściwym Sądzie czy Kancelarii Komorniczej ogłoszenia co powodowało łatwiejsze przebijanie ceny przez biorących udział w licytacjach. Brak popularności wynikał także z wysoko oprocentowanych lokat bankowych czy innych produktów finansowych oferowanych choćby przez domy maklerskie.

Obecnie obserwuje się duży wzrost popularności nabywania mieszkań na licytacjach komorniczych co jednocześnie powoduje spadek ich opłacalności. Zdarza się, że biorący udział oferenci w ferworze walki o mieszkanie i pod wpływem emocji przepłacają za mieszkanie oferując cenę nawet wyższą niż cena rynkowa nieruchomości.

Jak wygląda procedura nabycia nieruchomości na licytacji komorniczej?

Osobami, które biorą udział w licytacji są te, które wpłaciły wadium odpowiedniej wysokości. Tylko te osoby mogą licytować przebijając każdorazowo cenę zaoferowaną przez innego oferenta. Osoba, która zaproponuje najwyższą cenę stanie się właścicielem mieszkania.

Nabycie własności nastąpi w drodze przysądzenia własności przez sąd. Przysądzenie własności przez sąd następuje w różnym czasie w drodze postanowienia, w zależności od obłożenia pracy we właściwym sądzie. W Warszawie procedura przysądzenia własności trwa około kilku miesięcy od momentu licytacji do momentu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Procedura uzyskania postanowienia o przysądzeniu własności może przedłużyć się, jeżeli poprzedni właściciel zaskarży wydane przez sąd postanowienie.

Pułapki czyhające na potencjalnych nabywców mieszkań z licytacji komorniczych.

Potencjalny nabywca powinien dokładnie zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości sprawdzając w szczególności, czy mieszkanie nie jest zajmowane przez dłużnika. Bowiem, może okazać się, że w licytowanym mieszkaniu zamieszkuje dłużnik i będzie zachodziła konieczność jego eksmisji co dodatkowo zwiększy koszty zakupu mieszkania.

Ponadto, jeżeli w mieszkaniu mieszka lokator to nie ma on obowiązku „pokazania i zaprezentowania” mieszkania potencjalnym nabywcom, co oznacza licytowanie mieszkania bez zapoznania się z jego stanem faktycznym. Może okazać się, że mieszkanie jest zniszczone i będzie zachodziła konieczność wykonania generalnego remontu.

Należy pamiętać także, że nie wszystkie prawa ciążące na nieruchomości wygasają z chwilą prawomocnego przysądzenia własności. Nie wygasają służebności mieszkania, użytkowanie i prawa wynikające z umowy dożywocia.

Dodaj komentarz

Zadzwoń 503 005 990
%d bloggers like this: