Lista wymaganych dokumentów do skupu mieszkania:

 • podstawa nabycia w formie aktu notarialnego lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • numer Księgi Wieczystej mieszkania,
 • zaświadczenie o zaległościach w czynszu,
 • zaświadczenie z Urzędu Miasta o braku osób zameldowanych w nieruchomości,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o podatku od spadków i darowizn (jeżeli podstawą nabycia spadek lub darowizna),
 • dowód osobisty,
 • numer rachunku do przelewu.

Lista dokumentów do skupu domu:

 • podstawa nabycia w formie aktu notarialnego lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • numer Księgi Wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania terenu,
 • zaświadczenie z Urzędu Miasta o braku osób zameldowanych w nieruchomości,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o podatku od spadków i darowizn (jeżeli podstawą nabycia spadek lub darowizna),
 • odbiór techniczny domu lub pozwolenie na użytkowanie,
 • dowód osobisty,
 • numer rachunku do przelewu.

W pierwszej kolejności dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: biuro@grb-nieruchomosci.pl.
Na podstawie powyższych dokumentów notariusz sporządzi umowę sprzedaży mieszkania, którą prześlemy do Państwa kilka dni przed czynnościami notarialnymi.