Skup nieruchomości za gotówkę!

Szybko i bezpiecznie!

Najemca ma więcej praw niż właściciel

Inwestycje w mieszkania na wynajem na stały się obecnie bardzo popularne szczególnie ze względu na utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie przez Radę Polityki Pieniężnej. Oznacza to dla inwestorów tylko jedno – małe zyski na osiągane na lokatach. Aby powiększyć zyski ze zgromadzonego kapitału część inwestorów ale także osób prywatnych rezygnuje z lokat i inwestuje pieniądze w zakup mieszkań na wynajem, co szczególnie opłaca się w dużych miastach takich jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk gdzie ceny wynajmu mieszkań są wysokie.

Lokator ma więcej praw niż właściciel mieszkania!

Wynajęcie mieszkania niesolidnemu najemcy może mieć jednak opłakane skutki. Najemca, który nie płaci umówionego czynszu może zostać wyeksmitowany z mieszkania w drodze egzekucji komorniczej, do której dochodzi po przeprowadzeniu procesu sądowego i uzyskaniu orzeczenia o eksmisji trwającego w zależności od położenia i obciążenia sądu nawet rok czy dwa lata.

Co to oznacza dla właściciela mieszkania?

Oznacza to tylko tyle, że niesolidny najemca będzie mieszkał w mieszkaniu nie płacąc za nie umówionego czynszu do momentu zakończenia sprawy sądowej i do momentu zakończenia eksmisji przez komornika – których koszty również musi pokryć właściciel ( właściciel może domagać się od dłużnika zwrotu poniesionych kosztów).A koszty te nie są małe.

Właścicielowi nie wolno samemu dokonać eksmisji lokatora ! Nie może on także wyrzucić rzeczy najemcy ani podejmować czynności.

Koszt eksmisji komorniczej z mieszkania:

Opłata należna komornikowi za każdą izbę to 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.  Obecnie przeciętne wynagrodzenie ogłoszone przez Prezesa GUS wynosi za 2016 rok wynosi 4 277 zł.

Zatem, jeżeli mieszkanie składa się z 3 izb, to komornik pobierze opłatę za eksmisję od każdej izby w wysokości 40 % przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok czyli około 1700 zł co w sumie daje kwotę ponad 5 000 zł za eksmisję z trzypokojowego mieszkania.

Kiedy należy zapewnić eksmitowanemu lokal tymczasowy?

W Polsce nie ma możliwości eksmisji nikogo na „bruk” co oznacza, że eksmitujący musi zapewnić eksmitowanemu tymczasowy lokal zastępczy, jeżeli nie przysługuje mu prawo do mieszkania socjalnego od gminy.

Lokal tymczasowy musi spełniać warunki ustawowe, musi być także standardem zbliżony do zajmowanego mieszkania.

Firmy działające na rynku, dokonując zakupu mieszkania z najemcą lub niechcianym lokatorem przenoszą na siebie obowiązek eksmisji i przejmują ryzyko długotrwałości procesu sądowego, trudności i pułapek prawnych związanych z eksmisją.

Dodaj komentarz

Zadzwoń 503 005 990
%d bloggers like this: