Skup nieruchomości za gotówkę!

Szybko i bezpiecznie!

Pożyczka pod zastaw nieruchomości to koło ratunkowe czy kotwica?

Regulacje prawne na ryku pożyczek pod zastaw nieruchomości zostały bardzo zaostrzone, dlatego wiele firm pożyczkowych zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej lub zmieniło jej profil.

Jak pokazują informacje w wielu artykułach (jeden z nich) w internecie, wiele firm pożyczkowych działało nierzetelnie oferując im pożyczki mając świadomość, że osoby te nie są w stanie pożyczek spłacić z uwagi na niskie dochody lub niską zdolność kredytową co w konsekwencji doprowadzi do przejęcia własności nieruchomości zabezpieczającej pożyczkę lub do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Pożyczki a KNF

Firmy udzielające pożyczek prywatnych mają obowiązek zgłoszenia działalności do KNF, który ma sprawować nadzór nad ich działalnością. Przed zawarciem umowy pożyczki koniecznie należy sprawdzić czy firma sprostała oczekiwaniom prawnym i pod żadnym pozorem nie należy zawierać transakcji z podmiotami, które nie postępują zgodnie z prawem.

Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości są obecnie regulowane przez KNF dlatego obawy przed nieuczciwymi pożyczkodawcami, którzy nie rozliczą się z reszty kwoty po sprzedaży nieruchomości mogą zniknąć. Można odetchnąć z ulgą, że rynek w tym zakresie został uregulowany i nikt nie zostanie pokrzywdzony.

Zadłużony się zadłuża

Właściciel nieruchomości, który chce uzyskać pożyczkę pod zastaw powinien rozważyć inną opcję zamiast wpadać w pętlę zadłużenia spłacając pożyczki i kredyty innymi pożyczkami w tym pożyczką uzyskaną pod zastaw nieruchomości tworząc tym samym kolejne zadłużenie, kolejne odsetki i powiększając dług, który w pewnym krytycznym momencie, będzie na tyle duży, że aż niemożliwy do spłacenia. Zdecydowanie korzystniejszą opcją niż branie pożyczki, jest sprzedaż nieruchomości co pozwoli na spłaty zadłużenia i często kupno mniejszego mieszkania za miastem.

Pożyczka czy sprzedaż nieruchomości?

Znacznie więcej korzyści niesie za sobą skorzystanie z oferty skupu nieruchomości i sprzedaż mieszkania niż pożyczka pod zabezpieczenie nieruchomości.
Kilka przykładów poniżej.

Po pierwsze sprzedając mieszkanie, nie tworzy się wirtualny dług do spłacenia jak w przypadku pożyczek.

Po drugie udzieloną pożyczkę prywatną po okresie jej obowiązywania trzeba przedłużyć na dalszy okres, co wiąże się z kosztami równymi kosztom uruchomienia pożyczki jakie zostały naliczone na początku co jest niekorzystne. W przypadku sprzedaży cała uzgodniona cena zostanie przelana na rachunek bankowy sprzedawcy.

Po trzecie, w przypadku pożyczki pod zastaw nieruchomości zabezpieczeniem często jest forma przewłaszczenia na zabezpieczenie co powoduje przeniesienie własności nieruchomości na pożyczkodawcę z roszczeniem o powrotne przeniesienie własności po spłacie pożyczki. Dla pożyczkobiorcy jest to niebezpieczna forma, bo traci się własność a ponadto, na zabezpieczoną nieruchomość nie ma możliwości uzyskania kredytu hipotecznego lub pożyczki bankowej.

Po czwarte w przypadku pożyczki zachodzi konieczność wymeldowania się z mieszkania tak samo jak przy sprzedaży.

Po piąte pożyczka udzielana jest do 50% wartości nieruchomości, po dodaniu kosztów kwota, którą należy zwrócić inwestorowi pożyczkodawcy jest bardzo wysoka, a skorzystanie z oferty skupu spowoduje, że uzyskamy ze sprzedaży nieruchomości cenę powyżej 80% wartości.

Ukazane niedogodności oraz ryzyko jakie czyha na pożyczkobiorcę a także nieprawidłowości jakie mogą stosować firmy pożyczkowe powoduje, że w dzisiejszych realiach uzyskanie pożyczki jest niebezpieczne i w rezultacie nie prowadzi do niczego dobrego. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest sprzedaż mieszkania lub zamiana na mniejsze.

Dodaj komentarz

Zadzwoń 503 005 990
%d bloggers like this: