Skup praw i roszczeń do nieruchomości – dekret Bieruta.