Tel: 503-005-990 biuro@grb-nieruchomosci.pl

Skup nieruchomości za gotówkę!

Szybko i bezpiecznie!

Skup weksli

Zajmujemy się skupem weksli zarówno od osób fizycznych, firm oraz od osób prawnych a także obsługą prawną wierzytelności wekslowych.
Skupujemy weksle in blanco, weksle własne, weksle z deklaracją wekslową. Interesują nas weksle, których termin płatności upłynął oraz takie, których jeszcze nie nadszedł.

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, przygotowawczych za weryfikację weksli. Jeśli weksel jest wypełniony prawidłowo a ustalona cena za sprzedaż weksla jest uzgodniona istnieje możliwość dokonania transakcji niezwłocznie, nawet tego samego dnia.

Skup weksli – najlepsza opcja uzyskania środków z weksla.

Aby skorzystać z propozycji skupu weksli i sprzedać weksel należy udzielić informacji drogą telefoniczną bądź przez e-mail dotyczących:

  • kwoty zadłużenia i terminu wymagalności roszczenia,
  • podstawy istnienia zobowiązania wekslowego (czy weksel stanowi zabezpieczenie umowy?),
  • informacji o dłużniku.

Aby skorzystać z obsługi wierzytelności wekslowych polegającej na prowadzeniu windykacji i w dalszej kolejności odzyskiwania należności od dłużnika wekslowego na drodze postępowania sądowego konieczne będzie podpisanie umowy. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych przed odzyskaniem należności od dłużnika.

Weksle są szczególnym rodzajem papierów wartościowych, które do swojej ważności wymagają określenia kilku zasadniczych elementów i stanowią zabezpieczenie dla wierzyciela wekslowego dając pewność, że dłużnik wekslowy zobowiązanie spełni po przedstawieniu weksla do zapłaty.

Jednakże jeżeli do wykupu weksla przez dłużnika wekslowego nie dojdzie, wierzyciel wekslowy ma prawo dysponować takim wekslem według własnego uznania i zbyć go uzyskując szybko pieniądze lub też ma możliwość prowadzenia postępowania sądowego a w dalszej kolejności skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Zaletą skorzystania z usług firmy zajmującej się skupem weksli jest możliwość błyskawicznego uzyskania pieniędzy ze sprzedaży weksla. Po przeniesieniu własności weksla na firmę zajmującą się skupem weksli, nabywca uzyskuje wszystkie prawa inkorporowane w jego treści jakie przysługiwały wierzycielowi wekslowemu i może dochodzić praw z weksla.