Skup nieruchomości za gotówkę!

Szybko i bezpiecznie!

Sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie.

Zasadą jest, że po rozwodzie każdemu z małżonków przypada 50% udziałów (współwłasność) w majątku wspólnym jeżeli w sprawie o podział majątku nie zostaną ustalone inne udziały.

Oznacza, to, ze po uzyskaniu prawomocnego wyroku rozwodowego, rozwiedziony małżonek posiadający także m.in. ułamkowy udział w nieruchomości, będzie mógł go sprzedać. Sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie nie wymaga zgody byłego współmałżonka. Małżonek rozwiedziony może swobodnie, wedle własnej woli, dysponować swoim udziałem w tym dokonując sprzedaży udziału na rzecz osób trzecich.
Warunkiem koniecznym do zbycia takiego udziału jest wpis w księdze wieczystej. Wystarczy udać się do sądu właściwego dla nieruchomości i na podstawie prawomocnego wyroku rozwodowego złożyć wniosek o wpis. Może to potrwać, w zależności od sądu, od 14 do 90 dni.

Dodaj komentarz

Zadzwoń 503 005 990
error: Treści na stronie są chronione prawem autorskim!
%d bloggers like this: