Sprzedaż udziału (współwłasności) w nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny.