brak umowy a eksmisja - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

brak umowy a eksmisja

14 września 2022

Wynajem mieszkania bez pisemnej umowy. 

Wynajem mieszkania najmującemu bez zachowania pisemnej umowy nie powoduje, że umowa między stronami nie została zawarta. Uzgodnienia pomiędzy stronami dokonane ustnie, mimo potwierdzenia ich pisemnie także są umową, której należy dochować. Doświadczenie pokazuje, że wielokrotnie Wynajmujący i Najemca nie korzystają z pisemnej formy umowy. Dokonują ustaleń ustnych, w których najistotniejszy element obejmuje przedmiot najmu, który zostaje przekazany oraz wysokość czynszu jaki otrzymywać ma Wynajmujący. Nie […]