cofnięcie dziedziczenia testamentem - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

cofnięcie dziedziczenia testamentem

16 maja 2022

Testament znaleziony po latach – co dalej?

Znaleziony po latach testament uprawnia do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Żeby zmienić postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wobec odnalezienia testamentu, należy w ciągu roku od znalezienia go, złożyć do sądu wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. We wniosku należy wskazać datę znalezienia testamentu, wskazanie wszystkich danych wydanego przez sąd postanowienia, wskazać uczestników postępowania oraz dołączyć oryginał testamentu wraz z opłatą. Opłata […]