Ile trwa eksmisja - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny
24 sierpnia 2022

Ile trwa sprawa o eksmisję?

Sprawy o eksmisję trwają ponad rok lub dwa lata w zależności od okoliczności występujących w konkretnej sprawie. Niektóre sprawy o eksmisję trwają nawet kilka lat. Po uzyskaniu wyroku eksmisji powinno nastąpić nadanie klauzuli wykonalności, której uzyskanie jest czasochłonne. Jeśli w sprawie eksmisyjnej uczestnikowi postępowania przysługuje lokal socjalny wówczas postępowanie może się znacznie wydłużyć. Gminy często nie posiadają lokali socjalnych w swoich zasobach gospodarki mieszkaniowej i […]