ile ważna eksmisja - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny
27 kwietnia 2022

Przedawnienie wyroku eksmisyjnego.

Jak długo jest ważny nakaz eksmisji? Nakaz eksmisji stwierdzony wyrokiem eksmisyjnym, jako roszczenie właściciela jest ważne bezterminowo. Właściciel mieszkania może w każdym czasie złożyć do komornika wniosek żeby usunął lokatora z zajmowanego mieszkania. Czy eksmisja się przedawnia? Eksmisja się nie przedawnia. Jeżeli właściciel od razu po uprawomocnieniu się wyroku eksmisyjnego nie wystąpił do sądu o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi i nie skierował sprawy do komornika […]