mieszkanie spółdzielcze ze służebnością - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

mieszkanie spółdzielcze ze służebnością

29 czerwca 2022

Sprzedaż mieszkania spółdzielczego ze służebnością.

Mieszkanie spółdzielczo własnościowe może być obciążone służebnością dożywotnią mieszkania ustanowioną na rzecz poprzednich właścicieli mieszkania lub innych osób. Uprawnienie obciążające nieruchomość polegające na możliwości zamieszkiwania w mieszkaniu obniża wartość nieruchomości, która potencjalnie zostaje przeznaczona na sprzedaż. Sprzedaż mieszkania spółdzielczego ze służebnością osobistą. Obciążenie mieszkania spółdzielczego służebnością mieszkania nie wyklucza przeniesienia własności w drodze sprzedaży. Mieszkanie mimo uprawnienia dla służebnika wpisanego w księgę wieczystą może być […]