Tag: nieruchomość po pożyczkowa

Szybko i bezpiecznie!

Sprzedaż nieruchomości przewłaszczonej na zabezpieczenie.

Sprzedaż nieruchomości “po pożyczkowej” jest skomplikowaną procedurą wymagającą znajomości prawa i obarczona ryzykiem inwestora. Zbycie takiej nieruchomości na wolnym rynku jest bardzo trudne, ale możliwe.  Przewłaszczenie na zabezpieczenie – definicja.  Zacznijmy od definicji. Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości jest specyficznym rodzajem zabezpieczenia długu, w którym pożyczkobiorca przenosi własność przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie na pożyczkodawcę. Wątpliwości prawne pojawiają […]

Czytaj więcej..
Zadzwoń 503 005 990