nieuregulowany spadek a sprzedaż - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

nieuregulowany spadek a sprzedaż

9 listopada 2022

Nie przeprowadzone postępowanie spadkowe a sprzedaż nieruchomości. 

Nie przeprowadzone postępowanie spadkowe nie zawsze wyklucza sprzedaż nieruchomości. Jeśli sprzedaż nieruchomości miałaby łączyć się z wizytą u notariusza wszystkich spadkobierców i sprzedażą całości nieruchomości a nie udziałów w niej- wówczas procedura spadkowa może ograniczyć się do uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Przed zawarciem umowy sprzedaży, na czynnościach notarialnych notariusz sporządzi protokół dziedziczenia a następnie na podstawie dokumentów sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Warunkiem przygotowania notarialnego aktu […]