odmowa przyjęcia mieszkania socjalnego - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

odmowa przyjęcia mieszkania socjalnego

26 kwietnia 2022

Lokator odmawia lokalu socjalnego.

Zdarzają się sytuacje, że lokator, któremu przyznano uprawnienie do lokalu socjalnego w wyroku eksmisyjnym takiego lokalu odmawia. Twierdzi, że nie przeprowadzi się do zaproponowanego przez gminę lokalu bo mu taki lokal nie odpowiada. Ile razy lokator może odmówić przyjęcia lokalu? Lokator może odmówić przyjęcia lokalu tylko wtedy, gdy lokal socjalny zapewniony przez gminę nie spełnia wymogów ustawowych. Wymagania jakie musi spełnić lokal socjalne określone są […]