ograniczenia w obrocie ziemią rolną - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

ograniczenia w obrocie ziemią rolną

10 listopada 2015

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi od 2016r.

Nieruchomością rolną zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest każda nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Nowelizacja ustawy o kształtowaniu rynku rolnego wprowadza ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi i gospodarstwami rolnymi od 2016 r. Zbycie nieruchomości rolnej, w odniesieniu, do której nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego […]