połowa domu - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny
10 października 2022

Jestem właścicielem połowy domu – co robić?

Właściciel połowy domu ma prawo i obowiązek korzystać z przysługujących mu uprawnień. Prawa właściciela połowy domu. Właściciel połowy domu może korzystać z praw przysługujących współwłaścicielowi określonych w kodeksie cywilnym. Drugi współwłaściciel ani osoba trzecia nie mogą praw ustanowionym prawem ograniczać. Czy współwłaściciel może wejść do domu? Zagadnienie wejścia i korzystania z połowy domu uzależnione jest od tego, czy nastąpi ono zgodnie z prawem. Żeby doszło […]