skarga pauliańska - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny
9 listopada 2022

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości?

Komornik nie ma uprawnienia do cofnięcia sprzedaży nieruchomości. Możliwe jest jednak wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w sytuacji gdy dojdzie do zawarcia ugody z wierzycielem i wyrazi on zgodę na zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli jednak do sprzedaży nieruchomości przez komornika już doszło, licytacja w budynku sądu z udziałem sędziego nadzorującego sprzedaż nieruchomości się odbyła – nie ma możliwości uniknięcia skutków takiej sprzedaży. Ucieczka z majątkiem przed komornikiem. […]