sprzedaż wspólnego mieszkania bez zgody małżonka - Skup nieruchomości - GRB Nieruchomości.

sprzedaż wspólnego mieszkania bez zgody małżonka

7 września 2022

Sprzedaż nieruchomości wspólnej bez zgody współmałżonka.

Zasadą jest, że każdy może rozporządzać swoją własnością wedle własnego uznania. Są jednak sytuacje powodujące, że zachodzi potrzeba sprzedania mieszkania przez jednego małżonka bez zgody drugiego o ile nieruchomość stanowi wspólność majątkową małżeńską, a drugi małżonek nie wyraża zgody na sprzedaż. Gdy małżonkowie mają odmienne zdania w kwestii sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego i nie mogą dojść do porozumienia, sprawę może zbadać sąd […]