sprzedaż z osobą zameldowaną - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

sprzedaż z osobą zameldowaną

12 października 2021

Sprzedaż mieszkania z osobą zameldowaną.

Zameldowanie w mieszkaniu ma na celu potwierdzić fakt faktycznego przebywania osoby w danym lokalu i służy wyłącznie celom ewidencyjnym. Zameldowanie w lokalu nie daje osobie zameldowanej żadnego tytułu prawnego do nieruchomości. Zameldowanie w nieruchomości innych osób nie pozbawia właściciela prawa do swobodnym dysponowaniem swoją własnością. Sprzedaż mieszkania z osobą zameldowaną jest możliwa do zrealizowania i w pełni skuteczna. Czy można sprzedać nieruchomość z zameldowaną osobą? […]