współwłasność a długi współwłaściciela - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

współwłasność a długi współwłaściciela

24 sierpnia 2022

Współwłaściciel zadłuża mieszkanie – co robić?

Współwłaściciel, który wykorzystuje mieszkanie na własne cele mieszkaniowe i jednocześnie nie płaci czynszu i opłat administracyjnych zadłużając je postępuje niezgodnie z prawem. Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do tego, żeby uiszczać opłaty w tym czynsz administracyjny. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której mieszkanie jest zadłużone wobec wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej, może ona wystąpić do sądu i dalej do komornika o egzekucję należności z konta bankowego, […]