żona mieszka w mieszkaniu mężą - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

żona mieszka w mieszkaniu mężą

31 marca 2023

Mieszkanie męża a prawa żony po rozwodzie.

Mieszkanie nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego przez jednego z małżonków stanowi jego majątek osobisty mimo zawarcia małżeństwa, jeśli mieszkania tego nie włączono wskutek zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej do majątku wspólnego małżonków. Mieszkanie stanowiące własność jednego z małżonków może być wykorzystywane do zaspokajania potrzeb rodziny. Zaspokajanie potrzeb rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli jest ich obowiązkiem wynikającym z art. 27 k.r.o. W trakcie trwania małżeństwa […]