Spadki - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny
11 listopada 2022

Postanowienie spadkowe z błędem a sprzedaż nieruchomości.

Postanowienie spadkowe stanowi podstawę nabycia własności spadku w tym nieruchomości wchodzącej w skład spadku. Zdarzają się sytuacje, że postanowienie wydane przez sąd zawiera błąd w dacie zgonu, w dacie wydania, błąd w nazwisku lub inną omyłkę. Czy można sprzedać nieruchomość z błędnym postanowieniem sądu? Jeżeli okaże się, że postanowienie stwierdzające nabycie spadku zawiera w swojej treści błąd, sprzedaż nieruchomości może być uzależniona od rodzaju tego […]
9 listopada 2022

Nie przeprowadzone postępowanie spadkowe a sprzedaż nieruchomości. 

Nie przeprowadzone postępowanie spadkowe nie zawsze wyklucza sprzedaż nieruchomości. Jeśli sprzedaż nieruchomości miałaby łączyć się z wizytą u notariusza wszystkich spadkobierców i sprzedażą całości nieruchomości a nie udziałów w niej- wówczas procedura spadkowa może ograniczyć się do uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Przed zawarciem umowy sprzedaży, na czynnościach notarialnych notariusz sporządzi protokół dziedziczenia a następnie na podstawie dokumentów sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Warunkiem przygotowania notarialnego aktu […]