Spadki – Skup nieruchomości – GRB Nieruchomości.
2 czerwca 2023

Śmierć właściciela mieszkania – co dalej?

Po śmierci właściciela mieszkania spadkobiercy powinni podjąć niezwłoczne działania, żeby doprowadzić do możliwości wykazania przed innymi osobami i urzędami swój status jako spadkobiercy. Jedynym dokumentem stwierdzającym niekwestionowane prawo do majątku spadkowego jest dokument urzędowy wydany przez Sąd lub przez notariusza. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Jak wskazuje Art.  1027 Kodeksu Cywilnego  „Względem osoby trzeciej, która nie […]
2 czerwca 2023

Spłata  części spadku przez rodzeństwo – kto? kogo i za ile?

Dokonanie spłaty rodzeństwa w związku z jednoczesnym zniesieniem współwłasności i działem spadku nierzadko jest punktem zapalnym konfliktów rodzinnych. Bywa, że rodzeństwo nie może dojść do porozumienia w zakresie tego kto i za ile ma kogo spłacić. Rodzeństwo mimo spotkań na grobie rodziców, poprawnych relacji ma trudności z porozumieniem. Dochodzi do powstania konfliktów. Podstawą konfliktu jest zwykle także fakt, że strony są zgodne, że trzeba coś […]
2 czerwca 2023

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania.

Typową sytuacją związaną ze spadkobraniem i korzystaniem z mieszkania znajdującego się w masie spadkowej jest kwestia niedopuszczenia pozostałych spadkobierców do korzystania z przedmiotu spadku. Spadkobierca korzysta i nie płaci – co robić? Spadkobierca najczęściej mieszkał ze zmarłym rodzicem, który dotychczas opłacał mieszkanie, opłacał media, rachunki i czynsz. Po śmierci spadkodawcy rodzica- w mieszkaniu mieszka dalej jeden ze spadkobierców, który ani myśli płacić za mieszkanie ani […]
11 listopada 2022

Postanowienie spadkowe z błędem a sprzedaż nieruchomości.

Postanowienie spadkowe stanowi podstawę nabycia własności spadku w tym nieruchomości wchodzącej w skład spadku. Zdarzają się sytuacje, że postanowienie wydane przez sąd zawiera błąd w dacie zgonu, w dacie wydania, błąd w nazwisku lub inną omyłkę. Czy można sprzedać nieruchomość z błędnym postanowieniem sądu? Jeżeli okaże się, że postanowienie stwierdzające nabycie spadku zawiera w swojej treści błąd, sprzedaż nieruchomości może być uzależniona od rodzaju tego […]
9 listopada 2022

Nie przeprowadzone postępowanie spadkowe a sprzedaż nieruchomości. 

Nie przeprowadzone postępowanie spadkowe nie zawsze wyklucza sprzedaż nieruchomości. Jeśli sprzedaż nieruchomości miałaby łączyć się z wizytą u notariusza wszystkich spadkobierców i sprzedażą całości nieruchomości a nie udziałów w niej- wówczas procedura spadkowa może ograniczyć się do uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Przed zawarciem umowy sprzedaży, na czynnościach notarialnych notariusz sporządzi protokół dziedziczenia a następnie na podstawie dokumentów sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Warunkiem przygotowania notarialnego aktu […]
Nie przeprowadzone postępowanie spadkowe a sprzedaż nieruchomości. 
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.
Czytaj więcej