Artykuły | Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

Artykuły

27 lipca 2021

Sprzedaż nieruchomości przez osadzonego w zakładzie karnym.

Osoby osadzone w zakładzie karnym mogą wykonywać przysługujące im prawa[1]. Nic nie stoi na przeszkodzie aby osoba osadzona w więzieniu mogła sprzedać nieruchomość czy też udział w nieruchomości. Jak sprzedać nieruchomość będąc w więzieniu? Żeby sprzedać nieruchomość będąc osadzonym w więzieniu trzeba umówić czynności notarialne tzw. wyjazdowe. Na takie czynności zwykle należy umawiać się z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Czynności notarialne w zakładzie karnym mogą różnić […]
23 lipca 2021

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu.

Pozbycie się długu obciążającego nieruchomość może być związane z przejęciem nieruchomości przez nowego właściciela. Dług obciążający nieruchomość zostanie spłacony przez nabywcę. Żeby uwolnić się od zobowiązań obciążających nieruchomość, które wpisane są do księgi wieczystej wystarczające jest uzyskanie zgody nabywcy nieruchomości. Wierzyciel nie musi wyrażać zgody na spłatę zobowiązania przez inną osobę niż dłużnik. Wysokość długu a wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości związana ze zmianą właściciela i […]
14 maja 2021

Gmina współwłaścicielem ułamkowym nieruchomości.

Najczęściej spotykaną sytuacją, która doprowadza do nabycia udziału w nieruchomości przez gminę jest przyjęcie niechcianego spadku, zawierającego długi. Gmina nie ma możliwości odrzucenia spadku z długami, wobec czego staje się z mocy prawa spadkobiercą dłużnika. Często jednak, poza wielkimi długami w skład spadku wchodzą nieruchomości bądź udziały w nieruchomościach. Gmina odziedziczyła udział w spadku/nieruchomości. Gdy gmina dochodzi do dziedziczenia ustawowego długów oraz udziału w nieruchomości […]
6 maja 2021

Brak wpisu w księdze wieczystej a sprzedaż.

Brak wpisu w księdze wieczystej nie wyklucza sprzedaży nieruchomości. W przepisach prawnych nie został nałożony na właściciela obowiązek założenia księgi wieczystej, tym bardziej nie ma obowiązku zakładania księgi wieczystej przed sprzedażą. Dotyczy to zarówno sprzedaży działek bez księgi wieczystej jak i nieruchomości lokalowych czy domów. Minusy braku księgi wieczystej przy sprzedaży: Minusem braku księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości jest brak możliwości powoływania się przez kupującego […]
26 sierpnia 2020
Pułapki przy budowie domu

Pułapki przy budowie domu. Co robić?

Inwestycja polegająca na budowie własnego domu to ogromne przedsięwzięcie. Inwestor zaczyna wszystko od początku, łącznie z pozyskaniem działki, zawarciem umów o dostarczenie wody i prądu po pozyskanie materiałów czy firmy budowlanej. Istotne aby przed przystąpieniem do inwestycji rozważnie przemyśleć wszystkie kroki, przeliczyć finanse i dokonać dobrych wyborów. Budowa domu – pułapki. 1/ Kary – stanowią dodatkowe koszty, niewliczone w budowę domu, jeżeli okaże się, że […]
7 sierpnia 2020

Sprzedaż mieszkania z kredytem w trakcie rozwodu a podatek.

Obecnie ponad jedna trzecia małżeństw kończy się rozwodem. Majątek, którego małżonkowie dorobili się przez okres trwania małżeństwa stanowi ich majątek wspólny. W trakcie trwania małżeństwa nie ma możliwości sprzedaży udziału w mieszkaniu przez jednego małżonka o ile mieszanie to wchodzi w skład majątku wspólnego. Sprzedaż udziału w mieszkaniu, które należy do majątku wspólnego możliwa jest dopiero po rozwodzie. Małżonkowie często mają problemy z podziałem swojego […]
16 kwietnia 2020

Sprzedaż mieszkania bez pokazywania lub oglądania.

W obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, zarówno sprzedaż mieszkania jak i zakup nieruchomości jest utrudniony. Wpływ na to mają ograniczenia wskazane w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – tutaj. Pierwszą przeszkodą jest ograniczona możliwość udostępnienia nieruchomości do oglądania kupującym, żeby nie narazić się niepotrzebnie na potencjalne zarażenie koronawirusem. […]
15 kwietnia 2020

Sprzedaż nieruchomości na odległość – pełnomocnictwo apostille.

Jeżeli chcesz sprzedać nieruchomość i sporządzić akt notarialny na odległość a nie masz możliwości osobiście dokonać niezbędnych procedur związanych z zebraniem dokumentów lub przeprowadzenia transakcji u notariusza, ze względu chociażby na przebywanie za granicą lub z innych przyczyn, możesz skorzystać z rozwiązania jakie daje udzielenie pełnomocnictwa zaufanej osobie do sprzedaży nieruchomości. Osoba, której udzielone zostało pełnomocnictwo, będzie mogła zgodnie z umocowaniem stanąć do aktu notarialnego […]
7 kwietnia 2020

Czy można sprzedać dom w trakcie budowy?

Kupiłeś działkę, podjąłeś decyzję o budowie własnego domu, uzyskałeś na niego kredyt i realizujesz swój pomysł. W trakcie trwania procesu inwestycyjnego okazuje się, że jednak nie była to najlepsza decyzja. Dom pochłonie znacznie więcej środków niż pierwotnie zakładano lub po prostu zmieniłeś zdanie i nie chcesz tracić ani jednego dnia z życia na budowie. Zastanawiasz się co możesz zrobić? Sprzedaj dom w trakcie budowy. Sprzedaż […]