Artykuły - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

Artykuły

17 listopada 2021

Sprzedaż działki bez dostępu do drogi publicznej – można?!

Sprzedaż działki bez dostępu do drogi publicznej jest dla kupującego ryzykowna zarówno pod względem czasu trwania procesu sądowego i nakładów na jego prowadzenie oraz pod względem wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej. Procesy o ustanowienie drogi koniecznej są zwykle długie i niepewne. W procesie sądowym trzeba wyważyć wszystkie interesy stron, zarówno właściciela nieruchomości jak i właścicieli nieruchomości sąsiednich. Dostęp do drogi publicznej jest wtedy, […]
2 listopada 2021

Komornik zajął mieszkanie – co robić?

Jeśli komornik zajął mieszkanie i wszczął w tym celu egzekucję, najważniejsze co powinieneś zrobić to działać. Nie czekaj z założonymi rękami, aż komornik wyznaczy termin licytacji i zlicytuje mieszkanie. Próbuj rozmawiać z wierzycielem i negocjować, żeby wycofał wniosek egzekucyjny. Próbuj porozmawiać z komornikiem o istniejącym zadłużeniu i możliwościach jakie masz. Jeśli rozmowy i negocjacje nie przyniosą rezultatu spróbuj sprzedać mieszkanie i spłacić komornika zanim dojdzie […]
28 października 2021

Sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym.

Sprzedaż mieszkania z komornikiem jest możliwa do zrealizowania, wymaga jednak podjęcia niestandardowych działań w porównaniu do zwykłej sprzedaży nieruchomości. Co odróżnia sprzedaż mieszkania z komornikiem od zwykłej sprzedaży: Kontakt z komornikiem i ustalenie wysokości istniejącego zobowiązania. Podjęcie przez kupującego ryzyka spłaty zobowiązania. Uzyskanie zaświadczenia o spłacie dochodzonej przez komornika wierzytelności. Wykreślenie zajęcia komorniczego z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Zawarcie umowy końcowej sprzedaży nieruchomości. Czy […]
26 października 2021

Czy można sprzedać część udziałów w nieruchomości?

Będąc właścicielem udziału w nieruchomości można nim swobodnie dysponować w tym w szczególności można ten udział sprzedać. Nic nie stoi na przeszkodzie aby dysponować swoją własnością zgodnie z własnymi założeniami. Czy warto sprzedać część udziałów w mieszkaniu? Warto sprzedać część udziału w mieszkaniu, gdy posiadany udział nie generuje żadnych zysków i profitów dla właściciela. Warto sprzedać część udziału w nieruchomości w sytuacji gdy jego właściciel […]
26 października 2021

Skup nieruchomości – jak działa i czy się opłaca?

Skup nieruchomości jest działalnością opartą na strategii biznesowej polegającej na dokonywaniu nabycia nieruchomości od klientów, którzy chcą szybko sprzedać nieruchomość i nie czekać na klienta indywidualnego albo na zakończenie sprawy sądowej. Skup nieruchomości – co kupuje? Skup nieruchomości kupuje najczęściej nieruchomości problematyczne tzn. z różnymi wadami prawnymi. Do zakresu nieruchomości objętych zainteresowaniem skupu nieruchomości należą te, w których zameldowany jest lokator, bez posiadania, udziały w […]
21 października 2021

Czy można wyrzucić lokatora który nie płaci?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można wyrzucić z mieszkania lokatora, który nie płaci czynszu i opłat do których jest zobowiązany. W przypadku zalegania z opłatami należy wezwać takiego lokatora do zapłaty. Jeżeli wezwanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu można skierować sprawę o zapłatę do sądu. Jednoczenie wraz z niepłaceniem i oczekiwaniem na sprawę sądową o zapłatę można wypowiedzieć obowiązującą umowę. Dopiero wypowiedzenie umowy i niewydanie lokalu […]
19 października 2021

Brak zgody współwłaściciela na sprzedaż nieruchomości.

Brak zgody współwłaściciela na sprzedaż nieruchomości wspólnej jest jedną z najczęstszych przyczyn konfliktów między współwłaścicielami. Niewyrażenie zgody przez drugiego współwłaściciela uniemożliwia skutecznie wspólną sprzedaż całości nieruchomości. Bez zgody współwłaściciela nie można sprzedać samodzielnie całości domu czy mieszkania. Brak zgody nie pozbawia jednak uprawnienia do sprzedaży udziału w nieruchomości. Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać nieruchomości. Zawsze istnieje powód, dla którego drugi współspadkobierca nie chce sprzedać […]
18 października 2021

Co może współwłaściciel nieruchomości?

Współwłaścicielowi przysługuje uprawnienie do współposiadania i współkorzystania z nieruchomości wspólnej. Zasadą współwłasności jest to, że każdemu współwłaścicielowi przysługują identyczne prawa w stosunku do rzeczy wspólnej. Kodeks cywilny wskazuje jasno, iż: ” Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”[1]. Czy współwłaściciel nieruchomości może wejść do domu? […]
18 października 2021

Jak pozbyć się niechcianego lokatora z mieszkania lub domu?

Niechciany lokator w mieszkaniu lub domu to problem dla właściciela. Niby obowiązująca zasada pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać) powinna być stosowana przez wszystkich, jednak nie zawsze w życiu jest tak kolorowo jak byśmy chcieli. O tym co zrobić, kiedy lokatorowi wygasła umowa najmu lub nie posiada umowy, przestał płacić czynsz a nie chce się wyprowadzić z mieszkania przeczytasz w poniższym artykule. Żeby pozbyć […]