Artykuły - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

Artykuły

17 stycznia 2023

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku w 2023 roku.

Zmiany w prawie nieruchomości wchodzące w życie od stycznia 2023r. wprowadzają dodatkowy warunek związany ze sprzedażą nieruchomości. Dotyczy to nie tylko budynków wybudowanych od 2023 r. ale także wybudowanych przed tą datą. Nowy obowiązek związany ze sprzedażą mieszkania. Nowy obowiązek związany ze sfinalizowaniem umowy sprzedaży nieruchomości związany jest z dokonaniem oceny energetycznej budynku. Dotyczy on konieczności pozyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, który stanowić ma przedmiot […]
13 listopada 2022

Sprzedaż mieszkania z długiem czynszowym.

Mieszkanie obciążone długiem czynszowym może być przedmiotem sprzedaży. Procedura sprzedaży mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość jest inna niż w przypadku spółdzielczo –własnościowego prawa do lokalu znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku prawa spółdzielczo-własnościowego należy uzyskać ze spółdzielni dokument to prawo potwierdzający. Uzasadnieniem konieczności uzyskania takiego dokumentu jest ochrona obrotu prawnego nieruchomościami. Niektóre spółdzielnie w regulaminie spółdzielni wskazują, że wydanie zaświadczenia w celu przedłożenia u […]
13 listopada 2022

Sprzedaż mieszkania z darowizny.

Czy można sprzedać mieszkanie z darowizny? Niezależnie od tego w jaki sposób mieszkanie weszło do majątku osoby, czy w wyniku zakupu czy darowizny- osoba ta ma prawo dysponować swoją własnością. Można sprzedać mieszkanie z darowizny. Sprzedaż mieszkania z darowizny a podatek 2022r. Sprzedaż mieszkania z darowizny może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku do urzędu skarbowego. Podatek, który trzeba uiścić to podatek dochodowy, który wynosi […]
13 listopada 2022

Sprzedaż mieszkania z lokatorem.

Sprzedaż mieszkania bez posiadania, potoczenie określana jako skrót myślowy – sprzedaż mieszkania z lokatorem, choć w istocie rzeczy jest to sprzedaż mieszkania z prawami do korzystania z mieszkania  – czy to na podstawie tytułu prawnego czy bez podstawy prawnej przez lokatora. Czy można sprzedać mieszkanie z lokatorem zameldowanym? Pomijając kwestie terminologiczne, właściciel mieszkania ma prawo do sprzedaży mieszkania mimo, że jest ono zajmowane przez lokatora. […]
11 listopada 2022

Dożywocie na udziale w nieruchomości. 

Przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę możliwe w zamian za zobowiązania wynikające z art. 908 kodeksu cywilnego możliwe jest także, jeżeli dotyczy części nieruchomości. Instytucja dożywocia polega na przeniesieniu własności nieruchomości na nabywcę w zamian za dożywocie, czyli stosownie do treści art. 908 kodeksu cywilnego w zamian za zobowiązania wobec uprawnionego z dożywocia. Art. 908 kodeksu cywilnego § 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości […]
11 listopada 2022

Postanowienie spadkowe z błędem a sprzedaż nieruchomości.

Postanowienie spadkowe stanowi podstawę nabycia własności spadku w tym nieruchomości wchodzącej w skład spadku. Zdarzają się sytuacje, że postanowienie wydane przez sąd zawiera błąd w dacie zgonu, w dacie wydania, błąd w nazwisku lub inną omyłkę. Czy można sprzedać nieruchomość z błędnym postanowieniem sądu? Jeżeli okaże się, że postanowienie stwierdzające nabycie spadku zawiera w swojej treści błąd, sprzedaż nieruchomości może być uzależniona od rodzaju tego […]
11 listopada 2022

Czy komornik może zająć mieszkanie którego jestem współwłaścicielem?

Komornik ma prawo prowadzić egzekucję z nieruchomości należącej do dłużnika. Udział w nieruchomości a zajęcie komornicze. Jeżeli dłużnik posiada nie całą nieruchomość a tylko udział w niej, komornik ma prawo prowadzić egzekucję z tego udziału. Komornik ma prawo zająć udział w mieszkaniu. Udział drugiego współwłaściciela będzie wolny od zajęcia komorniczego i wolny od wpisu egzekucji w księdze wieczystej. Licytacja udziału w nieruchomości. Licytacja udziału w […]
9 listopada 2022

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości?

Komornik nie ma uprawnienia do cofnięcia sprzedaży nieruchomości. Możliwe jest jednak wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w sytuacji gdy dojdzie do zawarcia ugody z wierzycielem i wyrazi on zgodę na zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli jednak do sprzedaży nieruchomości przez komornika już doszło, licytacja w budynku sądu z udziałem sędziego nadzorującego sprzedaż nieruchomości się odbyła – nie ma możliwości uniknięcia skutków takiej sprzedaży. Ucieczka z majątkiem przed komornikiem. […]
9 listopada 2022

Nie przeprowadzone postępowanie spadkowe a sprzedaż nieruchomości. 

Nie przeprowadzone postępowanie spadkowe nie zawsze wyklucza sprzedaż nieruchomości. Jeśli sprzedaż nieruchomości miałaby łączyć się z wizytą u notariusza wszystkich spadkobierców i sprzedażą całości nieruchomości a nie udziałów w niej- wówczas procedura spadkowa może ograniczyć się do uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Przed zawarciem umowy sprzedaży, na czynnościach notarialnych notariusz sporządzi protokół dziedziczenia a następnie na podstawie dokumentów sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Warunkiem przygotowania notarialnego aktu […]