Artykuły - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

Artykuły

26 września 2022

Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania. 

Gdy jeden ze współwłaścicieli nie chce sprzedać wspólnie mieszkania i nie chce się w ogóle porozumieć, podejmuje działania na przekór, żeby doprowadzić do konfliktu nie pozostaje nic innego jak wykorzystać prawo i wystąpić z roszczeniami do sądu, żeby sąd uregulował kwestie własności i współwłasności. Jeden ze spadkobierców mieszka i korzysta z mieszkania. Jeden ze spadkobierców mieszka w mieszkaniu i korzysta z mieszkania z wyłączeniem pozostałych […]
26 września 2022

Jak szybko sprzedać zadłużone mieszkanie?

Żeby sprzedać mieszkanie z długiem trzeba bezwzględnie posiadać dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji sprzedaży mieszkania wymagane przez notariusza oraz dokumenty świadczące o wysokości zadłużenia wskazanego na konkretny dzień oraz list mazalny – czyli pisemną zgodę wierzyciela na zwolnienie hipoteki jeśli dla zadłużonego mieszkania założona jest księga wieczysta. Dokumenty wymagane przez notariusza do sprzedaży to najczęściej: akt własności wskazujący nabycie mieszkania lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia […]
14 września 2022

Pieniądze ze sprzedaży mieszkania na inne konto.

Pieniądze ze sprzedaży mieszkania mogą zostać przelane zgodnie z postanowieniami aktu notarialnego na rachunek bankowy innej osoby niż sprzedająca. Sprzedaż nieruchomości nie jest ograniczona koniecznością skorzystania z przelewu jako formy płatności, jednakże biorąc pod uwagę znaczne kwoty, wydaje się to forma bezpieczniejsza. Brak konta bankowego – gdzie przelać pieniądze? Jeżeli sprzedający właściciel mieszkania nie posiada prowadzonego na swoje nazwisko konta bankowego może wskazać numer rachunku […]
14 września 2022

Wynajem mieszkania bez pisemnej umowy. 

Wynajem mieszkania najmującemu bez zachowania pisemnej umowy nie powoduje, że umowa między stronami nie została zawarta. Uzgodnienia pomiędzy stronami dokonane ustnie, mimo potwierdzenia ich pisemnie także są umową, której należy dochować. Doświadczenie pokazuje, że wielokrotnie Wynajmujący i Najemca nie korzystają z pisemnej formy umowy. Dokonują ustaleń ustnych, w których najistotniejszy element obejmuje przedmiot najmu, który zostaje przekazany oraz wysokość czynszu jaki otrzymywać ma Wynajmujący. Nie […]
14 września 2022

Brat nie chce mnie spłacić – problem współwłaścicieli.

Najczęściej pojawiający się problem dotyczący współwłasności ze spadku polega na tym, że strony nie mają możliwości równego wyrównania majątku za pomocą spłat. Problem współwłaścicieli, którzy nie chcą dokonać spłat najczęściej wynika z faktu, iż nie mają pieniędzy na spłatę a korzystają w pełnym stopniu z majątku spadkowego. Taka sytuacja może powodować poczucie niesprawiedliwości u drugiego współwłaściciela. Trudno jest bowiem zachować dobre relacje rodzinne a jednocześnie […]
13 września 2022

Kogo nie można eksmitować?

Okres obowiązywania przepisów chroniących lokatorów minął bezpowrotnie. Przepis zabraniający dokonywania eksmisji wobec istnienia pandemii został uchylony. Pandemia nie chroni już przed eksmisją i przymusowym zwrotem mieszkania właścicielowi. Okres ochronny a eksmisja. W Polsce obowiązuje okres ochronny, w którym nie ma możliwości eksmitowania osób zajmujących lokal. Obowiązuje on od 1 listopada do 31 marca. Jednakże nie jest to reguła bezwzględna. Od tej reguły istnieją wyjątki. Jednym […]
13 września 2022

Czy sprzedawać mieszkanie teraz czy poczekać? Jak szybko sprzedać mieszkanie w 2022r.

Obecna sytuacja na rynku nieruchomości jest bardzo niepewna. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie czy jest to dobry moment na sprzedaż nieruchomości czy lepiej poczekać a mieszkanie przeznaczyć np. na wynajem. Z jednej strony mamy do czynienia z dodrukiem pieniądza, który powoduje wysoką inflację i wzrost cen dóbr i usług, z drugiej zaś strony mamy do czynienia z mniejszą liczbą udzielanych kredytów, zmniejszeniem zdolności kredytowej kredytobiorców […]
13 września 2022

Sprzedaż mieszkania przez osobą przebywającą za granicą. Jak szybko sprzedać mieszkanie będąc za granicą?

Przebywanie w innym kraju może znacznie utrudniać sprzedaż mieszkania znajdującego się w Polsce. Utrudnione jest nie tylko poszukiwanie nabywcy i udostępnienie mieszkania do oględzin przed sprzedażą ale także wymogi formalne tj. przygotowanie dokumentów do sprzedaży i sama finalizacja sprzedaży nieruchomości czyli podpisanie umowy u notariusza. Aby dokończyć proces sprzedaży po znalezieniu chętnego nabywcy należy przygotować wymagane przez notariusza dokumenty do sprzedaży mieszkania. Nikt poza właścicielem […]
7 września 2022

Sprzedaż nieruchomości wspólnej bez zgody współmałżonka.

Zasadą jest, że każdy może rozporządzać swoją własnością wedle własnego uznania. Są jednak sytuacje powodujące, że zachodzi potrzeba sprzedania mieszkania przez jednego małżonka bez zgody drugiego o ile nieruchomość stanowi wspólność majątkową małżeńską, a drugi małżonek nie wyraża zgody na sprzedaż. Gdy małżonkowie mają odmienne zdania w kwestii sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego i nie mogą dojść do porozumienia, sprawę może zbadać sąd […]