Artykuły | Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

Artykuły

16 kwietnia 2020

Sprzedaż mieszkania bez pokazywania lub oglądania.

W obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, zarówno sprzedaż mieszkania jak i zakup nieruchomości jest utrudniony. Wpływ na to mają ograniczenia wskazane w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – tutaj. Pierwszą przeszkodą jest ograniczona możliwość udostępnienia nieruchomości do oglądania kupującym, żeby nie narazić się niepotrzebnie na potencjalne zarażenie koronawirusem. […]
15 kwietnia 2020

Sprzedaż nieruchomości na odległość – pełnomocnictwo apostille.

Jeżeli chcesz sprzedać nieruchomość i sporządzić akt notarialny na odległość a nie masz możliwości osobiście dokonać niezbędnych procedur związanych z zebraniem dokumentów lub przeprowadzenia transakcji u notariusza, ze względu chociażby na przebywanie za granicą lub z innych przyczyn, możesz skorzystać z rozwiązania jakie daje udzielenie pełnomocnictwa zaufanej osobie do sprzedaży nieruchomości. Osoba, której udzielone zostało pełnomocnictwo, będzie mogła zgodnie z umocowaniem stanąć do aktu notarialnego […]
7 kwietnia 2020

Czy można sprzedać dom w trakcie budowy?

Kupiłeś działkę, podjąłeś decyzję o budowie własnego domu, uzyskałeś na niego kredyt i realizujesz swój pomysł. W trakcie trwania procesu inwestycyjnego okazuje się, że jednak nie była to najlepsza decyzja. Dom pochłonie znacznie więcej środków niż pierwotnie zakładano lub po prostu zmieniłeś zdanie i nie chcesz tracić ani jednego dnia z życia na budowie. Zastanawiasz się co możesz zrobić? Sprzedaj dom w trakcie budowy. Sprzedaż […]
21 lutego 2020

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku np. po rodzicach.

Mieszkanie, które zostało odziedziczone (zarówno w drodze dziedziczenia testamentowego jak i dziedziczenia ustawowego) można sprzedać na wolnym rynku. Nie ma żadnych ograniczeń w sprzedaży majątku nabytego w spadkobraniu. Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku. W zależności od tego w jakiej dacie spadkodawca nabył nieruchomość lub wybudował dom, będzie należał się lub nie należał podatek do Urzędu Skarbowego. Nowe przepisy wchodzące w życie z dniem […]
17 lutego 2020

Ucieczka z majątkiem przed komornikiem.

Ucieczka z majątkiem przed komornikiem i próby oszukania komornika są podejmowane przez dłużników coraz częściej. Przepisanie majątku, darowizna czy wyzbycie się majątku niesie za sobą pewne konsekwencje. Powody ucieczki przed komornikiem i uniknięcia egzekucji. Głównym celem ucieczki przed komornikiem jest niedoprowadzenie do licytacji nieruchomości i pozostałego posiadanego majątku. Powodem takich działań jest racjonalność. Dłużnicy mają świadomość, że dług należy spłacić ale zdają sobie także sprawę […]
13 lutego 2020
sprzedaż mieszkania z hipoteką

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym? Procedura sprzedaży krok po kroku.

Mieszkanie z kredytem hipotecznym można sprzedać. Nie oznacza to jednak przeniesienia zadłużenia wraz z mieszkaniem na kupującego, ale sprzedaż mieszkania z jednoczesną spłatą długu hipotecznego. Ze ceny sprzedaży należy spłacić zadłużenie na sprzedawanej nieruchomości. Nie wszyscy sprzedający o tym wiedzą, a ci, którzy to wiedzą, mają obawy co do trudności jakie mogą ich spotkać na drodze do pozbycia się zadłużonego mieszkania. Poniżej przeczytasz jak krok […]
15 stycznia 2020
sprzezdaż nieruchomości z hipoteką przymusową

Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową np. z ZUS.

Nieuregulowane składki przedsiębiorcy na ubezpieczenia społeczne, powstałe czy to z własnej winy, czy to ze słabej koniunktury na rynku, w którym prowadzi się biznes, czy tez z zupełnie niezależnych od siebie przyczyn bo np. kontrahent główny nie uregulował należności z wystawionej faktury mogą doprowadzić do kłopotów finansowych, naliczania przez ZUS odsetek a nawet do ustanowienia przez ZUS hipoteki przymusowej. Czy można sprzedać nieruchomość z hipoteką […]
20 grudnia 2019
Opuszczenie mieszkania po sprzedaży

Opuszczenie mieszkania po sprzedaży.

Obowiązkiem wynikającym z aktu notarialnego, na podstawie którego mieszkanie zostało sprzedanie jest jego wydanie. Wydanie mieszkania polega na przekazaniu kluczy do mieszkania i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Zapis w akcie notarialnym dotyczący wydania może przykładowo brzmieć: „ Sprzedający zobowiązuje się do opuszczenia mieszkania i jego wydania Kupującemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy”. Czas na opuszczenie mieszkania po sprzedaży. Przepisy prawne nie regulują […]
18 grudnia 2019
brak księgi wieczystej mieszkania

Czy można sprzedać nieruchomość bez księgi wieczystej?

Sprzedaż mieszkania bez księgi wieczystej jest możliwa. Nie ma bowiem obowiązku zakładania księgi wieczystej dla nieruchomości. Jednakże sprzedaż nieruchomości bez założonej księgi wieczystej jest dla kupującego obarczona ogromnym ryzykiem. Mogą zdarzyć się sytuacje, gdzie mieszkanie jest obciążone prawami osób trzecich np. dożywociem lub służebnością, których kupujący będzie nieświadomy. Istnieje także szereg sytuacji osobistych właściciela nieruchomości, które mogą mieć wpływ na nieruchomość a dotyczą wszelkiego rodzaju […]