Artykuły - Strona 2 z 14 - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

Artykuły

18 kwietnia 2023

Sprzedać mieszkanie czy wynajmować?

Na wyższej postawione pytanie nie ma prostej jednoznacznej odpowiedzi. Wynajmowanie mieszkania wiąże się z dużym ryzykiem z uwagi na regulacje ochrony lokatorów, nawet jeśli nie są oni uczciwi. W odniesieniu do mieszkania powstaje dosyć często padające pytanie czy sprzedać i zainwestować pieniądze w inny sposób czy wynajmować. Wynajmowanie mieszkań może wiązać się z kłopotami z lokatorami, którzy mogą nie płacić w ogóle lub nie płacić […]
18 kwietnia 2023

Umowa najmu okazjonalnego a eksmisja.

Umowa najmu okazjonalnego może w nieco większy sposób niż umowa najmu zabezpieczyć właściciela, bowiem w odniesieniu do tej umowy przepisy chroniące lokatorów są nieco mniej restrykcyjne dla właściciela niż przy zwykłej umowie najmu. Umowa najmu okazjonalnego pozwala na przyspieszenie procedury eksmisji lokatora z mieszkania, bowiem akt notarialny, w którym lokator dobrowolnie poddaje się egzekucji traktowany jest na równi z wyrokiem i bez potrzeby wszczynania długotrwałego […]
31 marca 2023

Mieszkanie męża a prawa żony po rozwodzie.

Mieszkanie nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego przez jednego z małżonków stanowi jego majątek osobisty mimo zawarcia małżeństwa, jeśli mieszkania tego nie włączono wskutek zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej do majątku wspólnego małżonków. Mieszkanie stanowiące własność jednego z małżonków może być wykorzystywane do zaspokajania potrzeb rodziny. Zaspokajanie potrzeb rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli jest ich obowiązkiem wynikającym z art. 27 k.r.o. W trakcie trwania małżeństwa […]
30 marca 2023

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania.

Korzystanie z mieszkania przez jednego spadkobiercę z wyłączeniem innych współspadkobierców jest typową sytuacją spowodowaną przez spadkobranie. Często taka sytuacja wynika z tego, że jeden ze spadkobierców zamieszkiwał wspólnie ze spadkodawcą w mieszkaniu wchodzącym teraz w skład spadku, i po śmierci właściciela taki stan rzeczy wciąż się utrzymuje mimo, że prawo do mieszkania nabyli także pozostali współspadkobiercy. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele. Współwłaściciel może nie […]
17 stycznia 2023

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku w 2023 roku.

Zmiany w prawie nieruchomości wchodzące w życie od stycznia 2023r. wprowadzają dodatkowy warunek związany ze sprzedażą nieruchomości. Dotyczy to nie tylko budynków wybudowanych od 2023 r. ale także wybudowanych przed tą datą. Nowy obowiązek związany ze sprzedażą mieszkania. Nowy obowiązek związany ze sfinalizowaniem umowy sprzedaży nieruchomości związany jest z dokonaniem oceny energetycznej budynku. Dotyczy on konieczności pozyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, który stanowić ma przedmiot […]
13 listopada 2022

Sprzedaż mieszkania z długiem czynszowym.

Mieszkanie obciążone długiem czynszowym może być przedmiotem sprzedaży. Procedura sprzedaży mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość jest inna niż w przypadku spółdzielczo –własnościowego prawa do lokalu znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku prawa spółdzielczo-własnościowego należy uzyskać ze spółdzielni dokument to prawo potwierdzający. Uzasadnieniem konieczności uzyskania takiego dokumentu jest ochrona obrotu prawnego nieruchomościami. Niektóre spółdzielnie w regulaminie spółdzielni wskazują, że wydanie zaświadczenia w celu przedłożenia u […]
13 listopada 2022

Sprzedaż mieszkania z darowizny.

Czy można sprzedać mieszkanie z darowizny? Niezależnie od tego w jaki sposób mieszkanie weszło do majątku osoby, czy w wyniku zakupu czy darowizny- osoba ta ma prawo dysponować swoją własnością. Można sprzedać mieszkanie z darowizny. Sprzedaż mieszkania z darowizny a podatek 2022r. Sprzedaż mieszkania z darowizny może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku do urzędu skarbowego. Podatek, który trzeba uiścić to podatek dochodowy, który wynosi […]
13 listopada 2022

Sprzedaż mieszkania z lokatorem.

Sprzedaż mieszkania bez posiadania, potoczenie określana jako skrót myślowy – sprzedaż mieszkania z lokatorem, choć w istocie rzeczy jest to sprzedaż mieszkania z prawami do korzystania z mieszkania  – czy to na podstawie tytułu prawnego czy bez podstawy prawnej przez lokatora. Czy można sprzedać mieszkanie z lokatorem zameldowanym? Pomijając kwestie terminologiczne, właściciel mieszkania ma prawo do sprzedaży mieszkania mimo, że jest ono zajmowane przez lokatora. […]
11 listopada 2022

Dożywocie na udziale w nieruchomości. 

Przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę możliwe w zamian za zobowiązania wynikające z art. 908 kodeksu cywilnego możliwe jest także, jeżeli dotyczy części nieruchomości. Instytucja dożywocia polega na przeniesieniu własności nieruchomości na nabywcę w zamian za dożywocie, czyli stosownie do treści art. 908 kodeksu cywilnego w zamian za zobowiązania wobec uprawnionego z dożywocia. Art. 908 kodeksu cywilnego § 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości […]