Artykuły | Strona 2 z 6 | Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

Artykuły

20 grudnia 2019
Opuszczenie mieszkania po sprzedaży

Opuszczenie mieszkania po sprzedaży.

Obowiązkiem wynikającym z aktu notarialnego, na podstawie którego mieszkanie zostało sprzedanie jest jego wydanie. Wydanie mieszkania polega na przekazaniu kluczy do mieszkania i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Zapis w akcie notarialnym dotyczący wydania może przykładowo brzmieć: „ Sprzedający zobowiązuje się do opuszczenia mieszkania i jego wydania Kupującemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy”. Czas na opuszczenie mieszkania po sprzedaży. Przepisy prawne nie regulują […]
18 grudnia 2019
brak księgi wieczystej mieszkania

Czy można sprzedać nieruchomość bez księgi wieczystej?

Sprzedaż mieszkania bez księgi wieczystej jest możliwa. Nie ma bowiem obowiązku zakładania księgi wieczystej dla nieruchomości. Jednakże sprzedaż nieruchomości bez założonej księgi wieczystej jest dla kupującego obarczona ogromnym ryzykiem. Mogą zdarzyć się sytuacje, gdzie mieszkanie jest obciążone prawami osób trzecich np. dożywociem lub służebnością, których kupujący będzie nieświadomy. Istnieje także szereg sytuacji osobistych właściciela nieruchomości, które mogą mieć wpływ na nieruchomość a dotyczą wszelkiego rodzaju […]
16 grudnia 2019

Zniesienie, wygaśnięcie lub zrzeczenie się służebności osobistej mieszkania. Jak pozbyć się służebności?

Jeżeli zadajecie sobie pytanie: Jak pozbyć się służebności osobistej mieszkania? lub Jak usunąć służebność osobistą? Odpowiadam: Nie jest możliwe zniesienie służebności osobistej dożywotniego zamieszkiwania. W szczególnych sytuacjach, możliwa jest jednak zamiana służebności osobistej na rentę. Zmiana służebności na rentę może nastąpić tylko w postępowaniu sądowym. Przesłanki uprawniające do zmiany służebności osobistej mieszkania na rentę to dopuszczanie się rażących uchybień przez uprawnionego ze służebności. Jak wskazuje […]
12 grudnia 2019
dożywotnia służebność osobista mieszkania

Co oznacza dożywotnia służebność osobista mieszkania?

Dożywotnia służebność osobista mieszkania jest to instytucja prawna, umożliwiająca osobie uprawnionej zabezpieczenie swojej przyszłości w odniesieniu do miejsca zamieszkania. Osoba uprawniona, na której rzecz ustanowiono służebność osobistą mieszkania może korzystać z nieruchomości w sposób wskazany w umowie. Może korzystać z całego mieszkania bezpłatnie lub odpłatnie albo z jego wyznaczonej części. Korzystanie z mieszkania może polegać na zamieszkiwaniu, przyjmowaniu gości, odbieraniu korespondencji i dostarczanych przesyłek a […]
18 października 2019
uniknięcie egzekucji z nieruchomości_ed

Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości? Patrz komornikowi na ręce.

Dłużnicy, podejmują szereg czynności mających na celu opóźnienie licytacji komorniczej z nieruchomości, nie dopuszczając do jej przeprowadzenia, kwestionując podejmowane przez komornika działania, gdy w postępowaniu egzekucyjnym występują choćby najmniejsze uchybienia, z którymi się nie zgadzają. Jak wstrzymać egzekucję komorniczą z nieruchomości? Jeżeli egzekucja z komornicza z nieruchomości wszczęta została bezpodstawnie, dłużnik ma prawo wnosić zarzuty, kwestionując zasadność prowadzenia postępowania. Poniżej lista zarzutów, które mogą skutecznie […]
11 października 2019
wydanie mieszkania po sprzedaży

Wydanie mieszkania po sprzedaży lub jego brak – czas, koszty, sąd, eksmisja.

Czym jest wydanie mieszkania? Wydanie mieszkania jest przekazaniem kupującemu posiadania lokalu. Jest to ostatni etap transakcji kupna sprzedaży mieszkania. Wydanie mieszkania odbywa się zazwyczaj niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego. Strony zaraz po akcie notarialnym udają się wspólnie do sprzedawanego mieszkania i tam następuje jego przekazanie wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Jaki jest czas na opuszczenie mieszkania? W prawie nie ma wyznaczonego terminu na opuszczenie mieszkania […]
16 lipca 2018

Zniesienie współwłasności nieruchomości – definicje i instrukcja.

W 10 punkach opisaliśmy jak wygląda procedura wyjścia ze współwłasności lub inaczej zniesienia współwłasności nieruchomości. Masz kilka sposób na pozbycie się problemu. Zobacz jak samemu znieść współwłasność. Współwłasność – co to jest? Jest to sytuacja, gdy prawo własności nieruchomości przysługuje kilku osobom jednocześnie. Część własności określa się jako udział w nieruchomości. Współwłasność powstaje najczęściej przez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Czy można sprzedać współwłasność w nieruchomości? […]
15 lipca 2018
alimenty a licytacja nieruchomości

Alimenty a licytacja nieruchomości przez komornika.

Nieterminowe płacenie lub w ogóle niepłacenie alimentów może w konsekwencji doprowadzić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Komornik zasadniczo będzie prowadził w pierwszej kolejności z wynagrodzenia za pracę jeżeli dłużnik alimentacyjny pracuje. Zasadą jaką posługują się komornicy w swojej pracy jest zasada stosowania jak najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego. Można przyjąć, że najmniej uciążliwym środkiem egzekucji jest pobieranie części wynagrodzenia na poczet długu. Komornik nie może zająć całej […]
15 lipca 2018
oddłużanie nieruchomości

Oddłużanie nieruchomości – na czym polega?

Żyjemy w czasach gdzie zadłużamy się i swoje nieruchomości na potęgę. Restrukturyzacja i przeorganizowanie sfery finansowej w takiej sytuacji jest niezbędne. Kredyty hipoteczne wśród młodych małżeństw stają się niemal czymś naturalnym. Ciągle rosnąca liczba pojawiających się coraz atrakcyjniejszych ofert kredytowych zachęca do zadłużania się. Niestety nie zawsze spłacanie zaciągniętego kredytu jest rzeczą prostą. Zdarzają się sytuacje uniemożliwiające dalsze spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów także kredytów […]