Artykuły – Strona 2 – Skup nieruchomości – GRB Nieruchomości.

Artykuły

26 maja 2023

Macocha nie chce opuścić mieszkania po śmierci taty.

Macocha zajmująca mieszkanie po śmierci taty, która nie uczestniczy w spadkobraniu, której nie przysługuje prawo do mieszania nie postępuje właściwie, zarówno z perspektywy prawnej jak i moralnej. Faktem jest, że łączyła ją ze spadkodawcą jakaś bliska więź, jednak nie tworzy to dla niej uprawnienia majątkowego do mieszkania. Macocha mieszka w mieszkaniu i nie płaci. Zajmowanie mieszkania przez macochę, obciążanie go nie płacąc czynszu ani opłat […]
18 kwietnia 2023

Dziki lokator.

Bardzo popularnym określeniem byłego najemcy, który nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy najmu stało się mianowanie go dzikim lokatorem. Dziki lokator – definicja. Dziki lokator jest pojęciem potocznym, powstałym w nieodległym czasie, które powstało na określenie osoby, która zajmuje lokal mieszkalny bez podstawy prawnej, nie mając do niego tytułu własności. Dziki lokator zajmuje moje mieszkanie i nie płaci. Osoba negatywnie określana jako dziki lokator […]
18 kwietnia 2023

Sprzedać mieszkanie czy wynajmować?

Na wyższej postawione pytanie nie ma prostej jednoznacznej odpowiedzi. Wynajmowanie mieszkania wiąże się z dużym ryzykiem z uwagi na regulacje ochrony lokatorów, nawet jeśli nie są oni uczciwi. W odniesieniu do mieszkania powstaje dosyć często padające pytanie czy sprzedać i zainwestować pieniądze w inny sposób czy wynajmować. Wynajmowanie mieszkań może wiązać się z kłopotami z lokatorami, którzy mogą nie płacić w ogóle lub nie płacić […]
18 kwietnia 2023

Umowa najmu okazjonalnego a eksmisja.

Umowa najmu okazjonalnego może w nieco większy sposób niż umowa najmu zabezpieczyć właściciela, bowiem w odniesieniu do tej umowy przepisy chroniące lokatorów są nieco mniej restrykcyjne dla właściciela niż przy zwykłej umowie najmu. Umowa najmu okazjonalnego pozwala na przyspieszenie procedury eksmisji lokatora z mieszkania, bowiem akt notarialny, w którym lokator dobrowolnie poddaje się egzekucji traktowany jest na równi z wyrokiem i bez potrzeby wszczynania długotrwałego […]
31 marca 2023

Mieszkanie męża a prawa żony po rozwodzie.

Mieszkanie nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego przez jednego z małżonków stanowi jego majątek osobisty mimo zawarcia małżeństwa, jeśli mieszkania tego nie włączono wskutek zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej do majątku wspólnego małżonków. Mieszkanie stanowiące własność jednego z małżonków może być wykorzystywane do zaspokajania potrzeb rodziny. Zaspokajanie potrzeb rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli jest ich obowiązkiem wynikającym z art. 27 k.r.o. W trakcie trwania małżeństwa […]
17 stycznia 2023

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku w 2023 roku.

Zmiany w prawie nieruchomości wchodzące w życie od stycznia 2023r. wprowadzają dodatkowy warunek związany ze sprzedażą nieruchomości. Dotyczy to nie tylko budynków wybudowanych od 2023 r. ale także wybudowanych przed tą datą. Nowy obowiązek związany ze sprzedażą mieszkania. Nowy obowiązek związany ze sfinalizowaniem umowy sprzedaży nieruchomości związany jest z dokonaniem oceny energetycznej budynku. Dotyczy on konieczności pozyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, który stanowić ma przedmiot […]
13 listopada 2022

Sprzedaż mieszkania z darowizny.

Czy można sprzedać mieszkanie z darowizny? Niezależnie od tego w jaki sposób mieszkanie weszło do majątku osoby, czy w wyniku zakupu czy darowizny- osoba ta ma prawo dysponować swoją własnością. Można sprzedać mieszkanie z darowizny. Sprzedaż mieszkania z darowizny a podatek 2022r. Sprzedaż mieszkania z darowizny może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku do urzędu skarbowego. Podatek, który trzeba uiścić to podatek dochodowy, który wynosi […]
11 listopada 2022

Dożywocie na udziale w nieruchomości. 

Przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę możliwe w zamian za zobowiązania wynikające z art. 908 kodeksu cywilnego możliwe jest także, jeżeli dotyczy części nieruchomości. Instytucja dożywocia polega na przeniesieniu własności nieruchomości na nabywcę w zamian za dożywocie, czyli stosownie do treści art. 908 kodeksu cywilnego w zamian za zobowiązania wobec uprawnionego z dożywocia. Art. 908 kodeksu cywilnego § 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości […]
11 listopada 2022

Postanowienie spadkowe z błędem a sprzedaż nieruchomości.

Postanowienie spadkowe stanowi podstawę nabycia własności spadku w tym nieruchomości wchodzącej w skład spadku. Zdarzają się sytuacje, że postanowienie wydane przez sąd zawiera błąd w dacie zgonu, w dacie wydania, błąd w nazwisku lub inną omyłkę. Czy można sprzedać nieruchomość z błędnym postanowieniem sądu? Jeżeli okaże się, że postanowienie stwierdzające nabycie spadku zawiera w swojej treści błąd, sprzedaż nieruchomości może być uzależniona od rodzaju tego […]
Postanowienie spadkowe z błędem a sprzedaż nieruchomości.
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.
Czytaj więcej