Zajmujemy się regulacją stanów prawnych nieruchomości.

Co to oznacza?

To nic innego jak przeprowadzenie procedury, która doprowadzi do uzyskania korzyści płynących z posiadanej własności lub przysługującego prawa lub która doprowadzi do jak najkorzystniejszego rozwiązania w przypadku gdy stan prawny nieruchomości jest skomplikowany.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości jest określeniem takiego stanu prawnego, w którym nie ma możliwości korzystania w pełnym zakresie z przysługujących właścicielowi praw.

Do nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości zalicza się w szczególności:

a/ nieruchomości z niechcianym lokatorem (eksmisja),
b/ nieruchomości obciążone prawem dożywocia lub służebnością mieszkania,
c/ nieruchomości zadłużone (negocjacje z bankami),
d/ nieruchomości należące do spadku gdzie nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe,
e/ udziały w nieruchomości,
f/ brak księgi wieczystej i niemożnością sprzedaży nieruchomości,
g/ nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi lub roszczeniami,
h/ nieruchomości stanowiące zabezpieczenie w postępowaniu sadowym,
i/ nieruchomości należące do majątku wspólnego małżonków lub wspólników spółki cywilnej (wyjście ze współwłasności),
j/ zasiedzenia nieruchomości,
k/ujawnienie w księdze wieczystej praw i roszczeń,
l/ ustanowienie służebności osobistych oraz służebności drogi koniecznej.

Korzyści z uregulowania stanu prawnego nieruchomości powodują zwiększenie wartości nieruchomości a także możliwość jej sprzedaży czy nawet możliwość uzyskania kredytu hipotecznego.

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości polega na przeprowadzeniu skomplikowanego postępowania włączając w to uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów.


Dlaczego warto z nami współpracować?

  1. Działamy najszybciej w branży.
    • składamy propozycję w trakcie jednej lub dwóch rozmów telefonicznych,
    • przelewamy środki ekspresowo, po podpisaniu akt notarialnego,
  2. Jesteśmy legalnie działającą firmą, płacącą podatki w Polsce.
  3. Mamy nieposzlakowaną opinię. Dbamy o to codziennie.
  4. Działamy zgodnie z prawem. Nie narażamy Państwa na nieprzyjemności po sprzedaży.
  5. W razie potrzeby, jedziemy z Państwem do US, Urzędów i Sądów.
  6. Świadczymy darmową pomoc prawną / konsultacje z adwokatem (w ramach usługi).