Zajmujemy się regulowaniem stanów prawnych nieruchomości.

Co to oznacza?

To nic innego jak przeprowadzenie procedury, która doprowadzi do uzyskania korzyści płynących z posiadanej własności lub przysługującego prawa lub która doprowadzi do jak najkorzystniejszego rozwiązania w przypadku gdy stan prawny nieruchomości jest skomplikowany.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości jest określeniem takiego stanu prawnego, w którym nie ma możliwości korzystania w pełnym zakresie z przysługujących właścicielowi praw.
Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nie może być sprzedana czy darowana, nie może stanowić zabezpieczenia kredytu, trudno również będzie na niej prowadzić legalne inwestycje budowlane.

Jakie stany prawne najczęściej regulujemy?

 1. Dawne spadki – nieprzeprowadzone postępowania spadkowe od wielu lat.
 2. Nieformalne darowizny w rodzinie.
 3. Nieformalne umowy miedzy spadkobiercami.
 4. Podział spadku nieformalny.
 5. Zakup nieruchomości bez umowy notarialnej.
 6. Zamiany działek wiele lat temu.
 7. Nieznani spadkobiercy.
 8. Spadkobiercy za granicą.
 9. Nieuregulowane grunty/majątki.
 10. Brak aktu własności nieruchomości.
 11. Brak księgi wieczystej dla nieruchomości.
 12. Nieaktualne wpisy w księdze wieczystej.
 13. Błędy w księgach wieczystych.
 14. Nieaktualny właściciel w księdze wieczystej.

Do nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości zalicza się w również:

a/ nieruchomości z niechcianym lokatorem (eksmisja),
b/ nieruchomości obciążone prawem dożywocia lub służebnością mieszkania,
c/ nieruchomości zadłużone (negocjacje z bankami),
d/ nieruchomości należące do spadku gdzie nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe,
e/ udziały w nieruchomości,
f/ brak księgi wieczystej i niemożnością sprzedaży nieruchomości,
g/ nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi lub roszczeniami,
h/ nieruchomości stanowiące zabezpieczenie w postępowaniu sadowym,
i/ nieruchomości należące do majątku wspólnego małżonków lub wspólników spółki cywilnej (wyjście ze współwłasności),
j/ zasiedzenia nieruchomości,
k/ujawnienie w księdze wieczystej praw i roszczeń,
l/ ustanowienie służebności osobistych oraz służebności drogi koniecznej.

Korzyści z uregulowania stanu prawnego nieruchomości powodują zwiększenie wartości nieruchomości a także możliwość jej sprzedaży czy nawet możliwość uzyskania kredytu hipotecznego.

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości polega na przeprowadzeniu skomplikowanego postępowania włączając w to uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów.


Dlaczego warto z nami współpracować?

 1. Działamy najszybciej w branży.
  • składamy propozycję w trakcie jednej lub dwóch rozmów telefonicznych,
  • przelewamy środki ekspresowo, po podpisaniu akt notarialnego,
 2. Jesteśmy legalnie działającą firmą, płacącą podatki w Polsce.
 3. Mamy nieposzlakowaną opinię. Dbamy o to codziennie.
 4. Działamy zgodnie z prawem. Nie narażamy Państwa na nieprzyjemności po sprzedaży.
 5. W razie potrzeby, jedziemy z Państwem do US, Urzędów i Sądów.
 6. Świadczymy darmową pomoc prawną / konsultacje z adwokatem (w ramach usługi).