sprzedaż nieruchomości z dożywocie - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

sprzedaż nieruchomości z dożywocie

14 października 2015

Skup nieruchomości z dożywociem.

Przeniesienie własności nieruchomości obciążonej prawem dożywocia. Umowa dożywocia jest umową cywilnoprawną wskutek której, właściciel nieruchomości przenosi własność posiadanej nieruchomości na nabywcę zobowiązuje się zapewnić byłemu właścicielowi dożywotnie utrzymanie. Nieruchomość obciążona prawem dożywocia może być zbyta lub obciążona ograniczonym prawem rzeczowym. W praktyce oznacza to, że nowy właściciel nieruchomości obciążonej prawem dożywocia, może ją zarówno sprzedać jak i  uzyskać pożyczkę czy kredyt. Umowa dożywocia jest często […]