11 października 2019
wydanie mieszkania po sprzedaży

Wydanie mieszkania po sprzedaży lub jego brak – czas, koszty, sąd, eksmisja.

Czym jest wydanie mieszkania? Wydanie mieszkania jest przekazaniem kupującemu posiadania lokalu. Jest to ostatni etap transakcji kupna sprzedaży mieszkania. Wydanie mieszkania odbywa się zazwyczaj niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego. Strony zaraz po akcie notarialnym udają się wspólnie do sprzedawanego mieszkania i tam następuje jego przekazanie wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Jaki jest czas na opuszczenie mieszkania? W prawie nie ma wyznaczonego terminu na opuszczenie mieszkania […]