Lokatorzy - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny
13 listopada 2022

Sprzedaż mieszkania z lokatorem.

Sprzedaż mieszkania bez posiadania, potoczenie określana jako skrót myślowy – sprzedaż mieszkania z lokatorem, choć w istocie rzeczy jest to sprzedaż mieszkania z prawami do korzystania z mieszkania  – czy to na podstawie tytułu prawnego czy bez podstawy prawnej przez lokatora. Czy można sprzedać mieszkanie z lokatorem zameldowanym? Pomijając kwestie terminologiczne, właściciel mieszkania ma prawo do sprzedaży mieszkania mimo, że jest ono zajmowane przez lokatora. […]
29 września 2022

Sprzedaż mieszkania z lokatorem – wszystko co musisz wiedzieć. 

Sprzedaż mieszkania z lokatorem zameldowanym lub takim, w którym mieszka lokator na podstawie obowiązującej umowy najmu wymaga przeprowadzenia analizy rentowności inwestycji. Może się okazać w okolicznościach konkretnego przypadku, iż sprzedaż mieszkania w trakcie trwania umowy najmu zawartej z najemcą będzie korzystniejsza niż sprzedaż mieszkania po zakończeniu stosunku najmu i uzyskaniu  posiadania. Rozważenia wymaga także sprzedaż mieszkania gdy lokator zajmuje je bez tytułu prawnego, nie płacąc […]
13 września 2022

Kogo nie można eksmitować?

Okres obowiązywania przepisów chroniących lokatorów minął bezpowrotnie. Przepis zabraniający dokonywania eksmisji wobec istnienia pandemii został uchylony. Pandemia nie chroni już przed eksmisją i przymusowym zwrotem mieszkania właścicielowi. Okres ochronny a eksmisja. W Polsce obowiązuje okres ochronny, w którym nie ma możliwości eksmitowania osób zajmujących lokal. Obowiązuje on od 1 listopada do 31 marca. Jednakże nie jest to reguła bezwzględna. Od tej reguły istnieją wyjątki. Jednym […]
24 sierpnia 2022

Ile trwa sprawa o eksmisję?

Sprawy o eksmisję trwają ponad rok lub dwa lata w zależności od okoliczności występujących w konkretnej sprawie. Niektóre sprawy o eksmisję trwają nawet kilka lat. Po uzyskaniu wyroku eksmisji powinno nastąpić nadanie klauzuli wykonalności, której uzyskanie jest czasochłonne. Jeśli w sprawie eksmisyjnej uczestnikowi postępowania przysługuje lokal socjalny wówczas postępowanie może się znacznie wydłużyć. Gminy często nie posiadają lokali socjalnych w swoich zasobach gospodarki mieszkaniowej i […]
23 maja 2022

Rodzice nie pozwalają mi sprzedać mieszkania – darowane i sprzedane.

Rodzice, którzy nie mogą pogodzić się z podjętą decyzją o sprzedaży mieszkania przez dziecko mają niewiele możliwości prawnych, aby sprzedaży zakazać. Nawet jeśli mieszkanie zostało dziecku przez rodziców podarowane. Darowizna mieszkania dziecku jest przeniesieniem własności, czyli wszystkich wchodzących w zakres prawa własności praw i obowiązków. Przekazanie mieszkania w darowiźnie powoduje ten skutek, że rodzice nie mają już do darowanego mieszkania żadnych praw. Tracą wszystkie uprawnienia […]
23 maja 2022

Zameldowany syn nie chce się wyprowadzić.

Wielokrotne prośby o opuszczenie mieszkania nie dają żadnego rezultatu. Syn dalej jest zameldowany i z mieszkania rodziców czyni sobie poduszkę bezpieczeństwa na przyszłość, licząc że mieszkanie w końcu odziedziczy lub zwyczajnie, prowadzi lekki tryb życia i nie ma ochoty się usamodzielnić.  Czy można wymeldować dorosłe dziecko bez jego zgody? Można wymeldować dziecko z mieszkania, nawet wtedy gdy jest dorosłe. Warunkiem skutecznego wymeldowania jest aby dziecko […]
6 maja 2022

Umowa najmu wygasła a lokator nie chce się wyprowadzić.

Najczęstszą sytuacją powodującą konieczność przeprowadzenia przez właściciela procesu o eksmisję i zapłatę zaległego czynszu najmu jest to, że lokator nie chce się wyprowadzić dobrowolnie po zakończeniu stosunku najmu. Koniec umowy najmu – co dalej? Jeśli umowa zakończyła się czyli wygasła wskutek upływu czasu na jaki została zawarta, strony tej umowy powinny dojść do porozumienia w jakim terminie nastąpi wydanie mieszkania właścicielowi i podpisanie protokołu zdawczo […]
4 maja 2022

Najemca nie płaci czynszu – co robić?

Niepłacenie czynszu przez najemcę jest problemem, który wpływa bezpośrednio na sytuację finansową wynajmującego. Brak płatności czynszu niesie za sobą konsekwencje dwojakiego rodzaju. Pierwszą jest możliwość naliczenia odsetek ustalonych w umowie a druga dotyczy możliwości wypowiedzenia umowy najmu tym samym zakończenia najmu i odzyskania mieszkania. Czy mogę wyrzucić najemcę który nie płaci? Potoczne określenie wyrzucenie najemcy kiedy nie płaci czynszu oznacza możliwość zakończenia obowiązującej strony umowy […]
28 kwietnia 2022

Dziedziczenie mieszkania z lokatorem.

Jeżeli spadek obejmuje poza ruchomościami także mieszkanie, w którym zamieszkuje lokator warto ustalić jaka jest podstawa takiego zamieszkiwania i jeżeli jest to umowa jakie są jej warunki. To pozwoli podjąć decyzję co do dalszego postępowania. Dziedziczenie mieszkania z zameldowanym lokatorem – co dalej? Jeżeli lokator w mieszkaniu odziedziczonym jest zameldowany i przebywa w mieszkaniu na podstawie umowy najmu, warto ustalić na jaki okres umowa najmu […]