Lokatorzy | Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny
20 grudnia 2019
Opuszczenie mieszkania po sprzedaży

Opuszczenie mieszkania po sprzedaży.

Obowiązkiem wynikającym z aktu notarialnego, na podstawie którego mieszkanie zostało sprzedanie jest jego wydanie. Wydanie mieszkania polega na przekazaniu kluczy do mieszkania i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Zapis w akcie notarialnym dotyczący wydania może przykładowo brzmieć: „ Sprzedający zobowiązuje się do opuszczenia mieszkania i jego wydania Kupującemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy”. Czas na opuszczenie mieszkania po sprzedaży. Przepisy prawne nie regulują […]
11 października 2019
wydanie mieszkania po sprzedaży

Wydanie mieszkania po sprzedaży lub jego brak – czas, koszty, sąd, eksmisja.

Czym jest wydanie mieszkania? Wydanie mieszkania jest przekazaniem kupującemu posiadania lokalu. Jest to ostatni etap transakcji kupna sprzedaży mieszkania. Wydanie mieszkania odbywa się zazwyczaj niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego. Strony zaraz po akcie notarialnym udają się wspólnie do sprzedawanego mieszkania i tam następuje jego przekazanie wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Jaki jest czas na opuszczenie mieszkania? W prawie nie ma wyznaczonego terminu na opuszczenie mieszkania […]