Lokatorzy - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny
26 maja 2023

Macocha nie chce opuścić mieszkania po śmierci taty.

Macocha zajmująca mieszkanie po śmierci taty, która nie uczestniczy w spadkobraniu, której nie przysługuje prawo do mieszania nie postępuje właściwie, zarówno z perspektywy prawnej jak i moralnej. Faktem jest, że łączyła ją ze spadkodawcą jakaś bliska więź, jednak nie tworzy to dla niej uprawnienia majątkowego do mieszkania. Macocha mieszka w mieszkaniu i nie płaci. Zajmowanie mieszkania przez macochę, obciążanie go nie płacąc czynszu ani opłat […]
18 kwietnia 2023

Dziki lokator.

Bardzo popularnym określeniem byłego najemcy, który nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy najmu stało się mianowanie go dzikim lokatorem. Dziki lokator – definicja. Dziki lokator jest pojęciem potocznym, powstałym w nieodległym czasie, które powstało na określenie osoby, która zajmuje lokal mieszkalny bez podstawy prawnej, nie mając do niego tytułu własności. Dziki lokator zajmuje moje mieszkanie i nie płaci. Osoba negatywnie określana jako dziki lokator […]
18 kwietnia 2023

Sprzedać mieszkanie czy wynajmować?

Na wyższej postawione pytanie nie ma prostej jednoznacznej odpowiedzi. Wynajmowanie mieszkania wiąże się z dużym ryzykiem z uwagi na regulacje ochrony lokatorów, nawet jeśli nie są oni uczciwi. W odniesieniu do mieszkania powstaje dosyć często padające pytanie czy sprzedać i zainwestować pieniądze w inny sposób czy wynajmować. Wynajmowanie mieszkań może wiązać się z kłopotami z lokatorami, którzy mogą nie płacić w ogóle lub nie płacić […]
18 kwietnia 2023

Umowa najmu okazjonalnego a eksmisja.

Umowa najmu okazjonalnego może w nieco większy sposób niż umowa najmu zabezpieczyć właściciela, bowiem w odniesieniu do tej umowy przepisy chroniące lokatorów są nieco mniej restrykcyjne dla właściciela niż przy zwykłej umowie najmu. Umowa najmu okazjonalnego pozwala na przyspieszenie procedury eksmisji lokatora z mieszkania, bowiem akt notarialny, w którym lokator dobrowolnie poddaje się egzekucji traktowany jest na równi z wyrokiem i bez potrzeby wszczynania długotrwałego […]
13 listopada 2022

Sprzedaż mieszkania z lokatorem.

Sprzedaż mieszkania bez posiadania, potoczenie określana jako skrót myślowy – sprzedaż mieszkania z lokatorem, choć w istocie rzeczy jest to sprzedaż mieszkania z prawami do korzystania z mieszkania  – czy to na podstawie tytułu prawnego czy bez podstawy prawnej przez lokatora. Czy można sprzedać mieszkanie z lokatorem zameldowanym? Pomijając kwestie terminologiczne, właściciel mieszkania ma prawo do sprzedaży mieszkania mimo, że jest ono zajmowane przez lokatora. […]
29 września 2022

Sprzedaż mieszkania z lokatorem – wszystko co musisz wiedzieć. 

Sprzedaż mieszkania z lokatorem zameldowanym lub takim, w którym mieszka lokator na podstawie obowiązującej umowy najmu wymaga przeprowadzenia analizy rentowności inwestycji. Może się okazać w okolicznościach konkretnego przypadku, iż sprzedaż mieszkania w trakcie trwania umowy najmu zawartej z najemcą będzie korzystniejsza niż sprzedaż mieszkania po zakończeniu stosunku najmu i uzyskaniu  posiadania. Rozważenia wymaga także sprzedaż mieszkania gdy lokator zajmuje je bez tytułu prawnego, nie płacąc […]
13 września 2022

Kogo nie można eksmitować?

Okres obowiązywania przepisów chroniących lokatorów minął bezpowrotnie. Przepis zabraniający dokonywania eksmisji wobec istnienia pandemii został uchylony. Pandemia nie chroni już przed eksmisją i przymusowym zwrotem mieszkania właścicielowi. Okres ochronny a eksmisja. W Polsce obowiązuje okres ochronny, w którym nie ma możliwości eksmitowania osób zajmujących lokal. Obowiązuje on od 1 listopada do 31 marca. Jednakże nie jest to reguła bezwzględna. Od tej reguły istnieją wyjątki. Jednym […]
24 sierpnia 2022

Ile trwa sprawa o eksmisję?

Sprawy o eksmisję trwają ponad rok lub dwa lata w zależności od okoliczności występujących w konkretnej sprawie. Niektóre sprawy o eksmisję trwają nawet kilka lat. Po uzyskaniu wyroku eksmisji powinno nastąpić nadanie klauzuli wykonalności, której uzyskanie jest czasochłonne. Jeśli w sprawie eksmisyjnej uczestnikowi postępowania przysługuje lokal socjalny wówczas postępowanie może się znacznie wydłużyć. Gminy często nie posiadają lokali socjalnych w swoich zasobach gospodarki mieszkaniowej i […]
23 maja 2022

Rodzice nie pozwalają mi sprzedać mieszkania – darowane i sprzedane.

Rodzice, którzy nie mogą pogodzić się z podjętą decyzją o sprzedaży mieszkania przez dziecko mają niewiele możliwości prawnych, aby sprzedaży zakazać. Nawet jeśli mieszkanie zostało dziecku przez rodziców podarowane. Darowizna mieszkania dziecku jest przeniesieniem własności, czyli wszystkich wchodzących w zakres prawa własności praw i obowiązków. Przekazanie mieszkania w darowiźnie powoduje ten skutek, że rodzice nie mają już do darowanego mieszkania żadnych praw. Tracą wszystkie uprawnienia […]