Współwłasność - GRB Nieruhcomości Sp. z o.o.

Współwłasność / Udziały w nieruchomościach

Kategoria współwłasność to obszerny zbiór artykułów i wpisów z tematyki udziałów w nieruchomościach, sprzedaży współwłasności, sprzedaży udziałów w nieruchomości czy współwłasności oraz zniesienia współwłasności.

Dowiedzą się Państwo z artykułów o możliwościach związanych z posiadanymi udziałami w nieruchomościach czy współwłasności.
O możliwościach ich zbycia lub sprzedaży. O prawach i obowiązkach związanych z posiadanymi udziałami.

Artykuły przybliżają temat udziałów nabytych w spadku, nabytych na drodze postępowania rozwodowego oraz uzyskanych w darowiźnie.

10 października 2022

Jestem właścicielem połowy domu – co robić?

Właściciel połowy domu ma prawo i obowiązek korzystać z przysługujących mu uprawnień. Prawa właściciela połowy domu. Właściciel połowy domu może korzystać z praw przysługujących współwłaścicielowi określonych w kodeksie cywilnym. Drugi współwłaściciel ani osoba trzecia nie mogą praw ustanowionym prawem ograniczać. Czy współwłaściciel może wejść do domu? Zagadnienie wejścia i korzystania z połowy domu uzależnione jest od tego, czy nastąpi ono zgodnie z prawem. Żeby doszło […]
26 września 2022

Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania. 

Gdy jeden ze współwłaścicieli nie chce sprzedać wspólnie mieszkania i nie chce się w ogóle porozumieć, podejmuje działania na przekór, żeby doprowadzić do konfliktu nie pozostaje nic innego jak wykorzystać prawo i wystąpić z roszczeniami do sądu, żeby sąd uregulował kwestie własności i współwłasności. Jeden ze spadkobierców mieszka i korzysta z mieszkania. Jeden ze spadkobierców mieszka w mieszkaniu i korzysta z mieszkania z wyłączeniem pozostałych […]
14 września 2022

Brat nie chce mnie spłacić – problem współwłaścicieli.

Najczęściej pojawiający się problem dotyczący współwłasności ze spadku polega na tym, że strony nie mają możliwości równego wyrównania majątku za pomocą spłat. Problem współwłaścicieli, którzy nie chcą dokonać spłat najczęściej wynika z faktu, iż nie mają pieniędzy na spłatę a korzystają w pełnym stopniu z majątku spadkowego. Taka sytuacja może powodować poczucie niesprawiedliwości u drugiego współwłaściciela. Trudno jest bowiem zachować dobre relacje rodzinne a jednocześnie […]
7 września 2022

Sprzedaż nieruchomości wspólnej bez zgody współmałżonka.

Zasadą jest, że każdy może rozporządzać swoją własnością wedle własnego uznania. Są jednak sytuacje powodujące, że zachodzi potrzeba sprzedania mieszkania przez jednego małżonka bez zgody drugiego o ile nieruchomość stanowi wspólność majątkową małżeńską, a drugi małżonek nie wyraża zgody na sprzedaż. Gdy małżonkowie mają odmienne zdania w kwestii sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego i nie mogą dojść do porozumienia, sprawę może zbadać sąd […]
24 sierpnia 2022

Współwłaściciel zadłuża mieszkanie – co robić?

Współwłaściciel, który wykorzystuje mieszkanie na własne cele mieszkaniowe i jednocześnie nie płaci czynszu i opłat administracyjnych zadłużając je postępuje niezgodnie z prawem. Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do tego, żeby uiszczać opłaty w tym czynsz administracyjny. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której mieszkanie jest zadłużone wobec wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej, może ona wystąpić do sądu i dalej do komornika o egzekucję należności z konta bankowego, […]
12 maja 2022

Nieznani spadkobiercy – co robić?

Nieznanych spadkobierców, którzy potrzebni są jako uczestnicy do przeprowadzenia postępowania spadkowego należy spróbować znaleźć za pomocą dostępnych źródeł. W pierwszej kolejności można zwrócić się do państwowego rejestru dzięki, któremu będzie można uzyskać niezbędne dane. W rejestrze wskazać należy o jaką osobę chodzi oraz wskazać interes prawny, który uzasadnia wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych. Udostępnianie danych jest nieodpłatne. Udostępnianie danych: Strona internetowa Ministerstwa Spraw […]
28 kwietnia 2022

Kto zostaje w domu po rozwodzie?

O tym kto zostaje w domu po rozwodzie decyduje sytuacja praw własności do nieruchomości. Inaczej będzie wyglądała sytuacja gdy mieszkanie należy do majątku osobistego żony lub męża a inaczej gdy mieszkanie należy do majątku wspólnego małżonków. Były mąż nie chce się wyprowadzić? Zdarzają się stany faktyczne, w których po rozwodzie były mąż nie chce się wyprowadzić z mieszkania. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne. […]
26 października 2021

Czy można sprzedać część udziałów w nieruchomości?

Będąc właścicielem udziału w nieruchomości można nim swobodnie dysponować w tym w szczególności można ten udział sprzedać. Nic nie stoi na przeszkodzie aby dysponować swoją własnością zgodnie z własnymi założeniami. Czy warto sprzedać część udziałów w mieszkaniu? Warto sprzedać część udziału w mieszkaniu, gdy posiadany udział nie generuje żadnych zysków i profitów dla właściciela. Warto sprzedać część udziału w nieruchomości w sytuacji gdy jego właściciel […]
19 października 2021

Brak zgody współwłaściciela na sprzedaż nieruchomości.

Brak zgody współwłaściciela na sprzedaż nieruchomości wspólnej jest jedną z najczęstszych przyczyn konfliktów między współwłaścicielami. Niewyrażenie zgody przez drugiego współwłaściciela uniemożliwia skutecznie wspólną sprzedaż całości nieruchomości. Bez zgody współwłaściciela nie można sprzedać samodzielnie całości domu czy mieszkania. Brak zgody nie pozbawia jednak uprawnienia do sprzedaży udziału w nieruchomości. Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać nieruchomości. Zawsze istnieje powód, dla którego drugi współspadkobierca nie chce sprzedać […]