Współwłasność - GRB Nieruhcomości Sp. z o.o.

Współwłasność / Udziały w nieruchomościach

Kategoria współwłasność to obszerny zbiór artykułów i wpisów z tematyki udziałów w nieruchomościach, sprzedaży współwłasności, sprzedaży udziałów w nieruchomości czy współwłasności oraz zniesienia współwłasności.

Dowiedzą się Państwo z artykułów o możliwościach związanych z posiadanymi udziałami w nieruchomościach czy współwłasności.
O możliwościach ich zbycia lub sprzedaży. O prawach i obowiązkach związanych z posiadanymi udziałami.

Artykuły przybliżają temat udziałów nabytych w spadku, nabytych na drodze postępowania rozwodowego oraz uzyskanych w darowiźnie.

2 czerwca 2023

Spłata  części spadku przez rodzeństwo – kto? kogo i za ile?

Dokonanie spłaty rodzeństwa w związku z jednoczesnym zniesieniem współwłasności i działem spadku nierzadko jest punktem zapalnym konfliktów rodzinnych. Bywa, że rodzeństwo nie może dojść do porozumienia w zakresie tego kto i za ile ma kogo spłacić. Rodzeństwo mimo spotkań na grobie rodziców, poprawnych relacji ma trudności z porozumieniem. Dochodzi do powstania konfliktów. Podstawą konfliktu jest zwykle także fakt, że strony są zgodne, że trzeba coś […]
2 czerwca 2023

Sprzedaż udziałów w kamienicy – jak to zrobić?

Sprzedaż udziałów w kamienicy jest najczęściej skomplikowana ze względu na nieuregulowane sprawy spadkowe. Najczęściej spadkobiercy, którzy chcą sprzedać udział w kamienicy nie dysponują żadnym tytułem prawnym, nie są wpisani do księgi a nawet nie posiadają postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.  Żeby właściwie dokonać sprzedaży udziału w kamienicy należy podjąć szereg działań mających na celu uregulowanie, choćby w minimalnym zakresie stanu prawnego nieruchomości. Czy można sprzedać […]
2 czerwca 2023

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania.

Typową sytuacją związaną ze spadkobraniem i korzystaniem z mieszkania znajdującego się w masie spadkowej jest kwestia niedopuszczenia pozostałych spadkobierców do korzystania z przedmiotu spadku. Spadkobierca korzysta i nie płaci – co robić? Spadkobierca najczęściej mieszkał ze zmarłym rodzicem, który dotychczas opłacał mieszkanie, opłacał media, rachunki i czynsz. Po śmierci spadkodawcy rodzica- w mieszkaniu mieszka dalej jeden ze spadkobierców, który ani myśli płacić za mieszkanie ani […]
31 marca 2023

Mieszkanie męża a prawa żony po rozwodzie.

Mieszkanie nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego przez jednego z małżonków stanowi jego majątek osobisty mimo zawarcia małżeństwa, jeśli mieszkania tego nie włączono wskutek zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej do majątku wspólnego małżonków. Mieszkanie stanowiące własność jednego z małżonków może być wykorzystywane do zaspokajania potrzeb rodziny. Zaspokajanie potrzeb rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli jest ich obowiązkiem wynikającym z art. 27 k.r.o. W trakcie trwania małżeństwa […]
10 października 2022

Jestem właścicielem połowy domu – co robić?

Właściciel połowy domu ma prawo i obowiązek korzystać z przysługujących mu uprawnień. Prawa właściciela połowy domu. Właściciel połowy domu może korzystać z praw przysługujących współwłaścicielowi określonych w kodeksie cywilnym. Drugi współwłaściciel ani osoba trzecia nie mogą praw ustanowionym prawem ograniczać. Czy współwłaściciel może wejść do domu? Zagadnienie wejścia i korzystania z połowy domu uzależnione jest od tego, czy nastąpi ono zgodnie z prawem. Żeby doszło […]
26 września 2022

Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać mieszkania. 

Gdy jeden ze współwłaścicieli nie chce sprzedać wspólnie mieszkania i nie chce się w ogóle porozumieć, podejmuje działania na przekór, żeby doprowadzić do konfliktu nie pozostaje nic innego jak wykorzystać prawo i wystąpić z roszczeniami do sądu, żeby sąd uregulował kwestie własności i współwłasności. Jeden ze spadkobierców mieszka i korzysta z mieszkania. Jeden ze spadkobierców mieszka w mieszkaniu i korzysta z mieszkania z wyłączeniem pozostałych […]
14 września 2022

Brat nie chce mnie spłacić – problem współwłaścicieli.

Najczęściej pojawiający się problem dotyczący współwłasności ze spadku polega na tym, że strony nie mają możliwości równego wyrównania majątku za pomocą spłat. Problem współwłaścicieli, którzy nie chcą dokonać spłat najczęściej wynika z faktu, iż nie mają pieniędzy na spłatę a korzystają w pełnym stopniu z majątku spadkowego. Taka sytuacja może powodować poczucie niesprawiedliwości u drugiego współwłaściciela. Trudno jest bowiem zachować dobre relacje rodzinne a jednocześnie […]
7 września 2022

Sprzedaż nieruchomości wspólnej bez zgody współmałżonka.

Zasadą jest, że każdy może rozporządzać swoją własnością wedle własnego uznania. Są jednak sytuacje powodujące, że zachodzi potrzeba sprzedania mieszkania przez jednego małżonka bez zgody drugiego o ile nieruchomość stanowi wspólność majątkową małżeńską, a drugi małżonek nie wyraża zgody na sprzedaż. Gdy małżonkowie mają odmienne zdania w kwestii sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego i nie mogą dojść do porozumienia, sprawę może zbadać sąd […]
24 sierpnia 2022

Współwłaściciel zadłuża mieszkanie – co robić?

Współwłaściciel, który wykorzystuje mieszkanie na własne cele mieszkaniowe i jednocześnie nie płaci czynszu i opłat administracyjnych zadłużając je postępuje niezgodnie z prawem. Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do tego, żeby uiszczać opłaty w tym czynsz administracyjny. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której mieszkanie jest zadłużone wobec wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej, może ona wystąpić do sądu i dalej do komornika o egzekucję należności z konta bankowego, […]