Współwłasność - GRB Nieruhcomości Sp. z o.o.

Współwłasność / Udziały w nieruchomościach

Kategoria współwłasność to obszerny zbiór artykułów i wpisów z tematyki udziałów w nieruchomościach, sprzedaży współwłasności, sprzedaży udziałów w nieruchomości czy współwłasności oraz zniesienia współwłasności.

Dowiedzą się Państwo z artykułów o możliwościach związanych z posiadanymi udziałami w nieruchomościach czy współwłasności.
O możliwościach ich zbycia lub sprzedaży. O prawach i obowiązkach związanych z posiadanymi udziałami.

Artykuły przybliżają temat udziałów nabytych w spadku, nabytych na drodze postępowania rozwodowego oraz uzyskanych w darowiźnie.

12 maja 2022

Nieznani spadkobiercy – co robić?

Nieznanych spadkobierców, którzy potrzebni są jako uczestnicy do przeprowadzenia postępowania spadkowego należy spróbować znaleźć za pomocą dostępnych źródeł. W pierwszej kolejności można zwrócić się do państwowego rejestru dzięki, któremu będzie można uzyskać niezbędne dane. W rejestrze wskazać należy o jaką osobę chodzi oraz wskazać interes prawny, który uzasadnia wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych. Udostępnianie danych jest nieodpłatne. Udostępnianie danych: Strona internetowa Ministerstwa Spraw […]
28 kwietnia 2022

Kto zostaje w domu po rozwodzie?

O tym kto zostaje w domu po rozwodzie decyduje sytuacja praw własności do nieruchomości. Inaczej będzie wyglądała sytuacja gdy mieszkanie należy do majątku osobistego żony lub męża a inaczej gdy mieszkanie należy do majątku wspólnego małżonków. Były mąż nie chce się wyprowadzić? Zdarzają się stany faktyczne, w których po rozwodzie były mąż nie chce się wyprowadzić z mieszkania. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne. […]
26 października 2021

Czy można sprzedać część udziałów w nieruchomości?

Będąc właścicielem udziału w nieruchomości można nim swobodnie dysponować w tym w szczególności można ten udział sprzedać. Nic nie stoi na przeszkodzie aby dysponować swoją własnością zgodnie z własnymi założeniami. Czy warto sprzedać część udziałów w mieszkaniu? Warto sprzedać część udziału w mieszkaniu, gdy posiadany udział nie generuje żadnych zysków i profitów dla właściciela. Warto sprzedać część udziału w nieruchomości w sytuacji gdy jego właściciel […]
19 października 2021

Brak zgody współwłaściciela na sprzedaż nieruchomości.

Brak zgody współwłaściciela na sprzedaż nieruchomości wspólnej jest jedną z najczęstszych przyczyn konfliktów między współwłaścicielami. Niewyrażenie zgody przez drugiego współwłaściciela uniemożliwia skutecznie wspólną sprzedaż całości nieruchomości. Bez zgody współwłaściciela nie można sprzedać samodzielnie całości domu czy mieszkania. Brak zgody nie pozbawia jednak uprawnienia do sprzedaży udziału w nieruchomości. Jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać nieruchomości. Zawsze istnieje powód, dla którego drugi współspadkobierca nie chce sprzedać […]
18 października 2021

Co może współwłaściciel nieruchomości?

Współwłaścicielowi przysługuje uprawnienie do współposiadania i współkorzystania z nieruchomości wspólnej. Zasadą współwłasności jest to, że każdemu współwłaścicielowi przysługują identyczne prawa w stosunku do rzeczy wspólnej. Kodeks cywilny wskazuje jasno, iż: ” Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”[1]. Czy współwłaściciel nieruchomości może wejść do domu? […]
15 października 2021

Jak pozbyć się udziału w nieruchomości?

Stosunek współwłasności powstaje w polskich realiach najczęściej wskutek spadkobrania. Spadkobiercy stają się wspólnie właścicielami określonej masy majątkowej, najczęściej domów, mieszkań, działek czy gospodarstw rolnych. Jak pozbyć się udziału w nieruchomości – szybko i skutecznie? Udział w nieruchomości można sprzedać na analogicznych zasadach, na jakich sprzedaje się całość nieruchomości. Po pierwsze, znalezienie kupca udziału w nieruchomości. Na wolnym rynku raczej próżno szukać nabywcy chętnego na zakup […]
24 września 2021

Zgoda sądu na sprzedaż nieruchomości przez nieletniego.

Małoletni może sprzedać nieruchomość czy udział w nieruchomości mimo nieposiadania zdolności do czynności prawnych. Sprzedaż nieruchomości będzie wówczas dokonana przez przedstawiciela ustawowego, którym jest najczęściej rodzic. Mimo, że nieletni współwłaściciel nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiadania ograniczonej zdolności do czynności prawnych i nie może samodzielnie dokonywać rozrządzenia swoim majątkiem (nabytym np. w drodze nabycia spadku) to jednak czynności dokonane przez przedstawiciela ustawowego będą […]
21 września 2021

Współwłaściciel nieruchomości zaginął. Co robić?

Sytuacja, która utrudnia wyjście ze współwłasności nieruchomości powstaje m.in. wtedy, gdy współwłaściciel urodził się za granicą, przebywa za granicą na stałe i nie ma z nim kontaktu lub jego miejsce przebywania w ogóle nie jest znane. Sytuacja choć z pozoru wydaje się kłopotliwa, co do zasady nie powstrzyma zniesienia współwłasności nieruchomości, jeżeli wniosek taki zostanie skierowany do sądu. Sytuacja taka może jedynie utrudnić postępowanie sądowe, […]
27 lipca 2021

Sprzedaż nieruchomości przez osadzonego w zakładzie karnym.

Osoby osadzone w zakładzie karnym mogą wykonywać przysługujące im prawa[1]. Nic nie stoi na przeszkodzie aby osoba osadzona w więzieniu mogła sprzedać nieruchomość czy też udział w nieruchomości. Jak sprzedać nieruchomość będąc w więzieniu? Żeby sprzedać nieruchomość będąc osadzonym w więzieniu trzeba umówić czynności notarialne tzw. wyjazdowe. Na takie czynności zwykle należy umawiać się z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Czynności notarialne w zakładzie karnym mogą różnić […]