Sprzedaż nieruchomości a niezapłacony podatek od spadków i darowizn.