Emil Gajda, Autor w serwisie Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny
29 czerwca 2022

Sprzedaż mieszkania spółdzielczego ze służebnością.

Mieszkanie spółdzielczo własnościowe może być obciążone służebnością dożywotnią mieszkania ustanowioną na rzecz poprzednich właścicieli mieszkania lub innych osób. Uprawnienie obciążające nieruchomość polegające na możliwości zamieszkiwania w mieszkaniu obniża wartość nieruchomości, która potencjalnie zostaje przeznaczona na sprzedaż. Sprzedaż mieszkania spółdzielczego ze służebnością osobistą. Obciążenie mieszkania spółdzielczego służebnością mieszkania nie wyklucza przeniesienia własności w drodze sprzedaży. Mieszkanie mimo uprawnienia dla służebnika wpisanego w księgę wieczystą może być […]
23 maja 2022

Rodzice nie pozwalają mi sprzedać mieszkania – darowane i sprzedane.

Rodzice, którzy nie mogą pogodzić się z podjętą decyzją o sprzedaży mieszkania przez dziecko mają niewiele możliwości prawnych, aby sprzedaży zakazać. Nawet jeśli mieszkanie zostało dziecku przez rodziców podarowane. Darowizna mieszkania dziecku jest przeniesieniem własności, czyli wszystkich wchodzących w zakres prawa własności praw i obowiązków. Przekazanie mieszkania w darowiźnie powoduje ten skutek, że rodzice nie mają już do darowanego mieszkania żadnych praw. Tracą wszystkie uprawnienia […]
23 maja 2022

Zameldowany syn nie chce się wyprowadzić.

Wielokrotne prośby o opuszczenie mieszkania nie dają żadnego rezultatu. Syn dalej jest zameldowany i z mieszkania rodziców czyni sobie poduszkę bezpieczeństwa na przyszłość, licząc że mieszkanie w końcu odziedziczy lub zwyczajnie, prowadzi lekki tryb życia i nie ma ochoty się usamodzielnić.  Czy można wymeldować dorosłe dziecko bez jego zgody? Można wymeldować dziecko z mieszkania, nawet wtedy gdy jest dorosłe. Warunkiem skutecznego wymeldowania jest aby dziecko […]
16 maja 2022

Testament znaleziony po latach – co dalej?

Znaleziony po latach testament uprawnia do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Żeby zmienić postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wobec odnalezienia testamentu, należy w ciągu roku od znalezienia go, złożyć do sądu wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. We wniosku należy wskazać datę znalezienia testamentu, wskazanie wszystkich danych wydanego przez sąd postanowienia, wskazać uczestników postępowania oraz dołączyć oryginał testamentu wraz z opłatą. Opłata […]
12 maja 2022

Czy właściciel może wejść do wynajmowanego mieszkania pod nieobecność najemcy?

Właściciel nie może wejść do wynajmowanego przez najemcę mieszkania o ile na podstawie umowy najmu całe mieszkanie zostało przekazane lokatorowi. Właścicielowi nie wolno wejść do mieszkania ani podczas nieobecności najemcy w mieszkaniu ani w sytuacji, gdy najemca nie chce właściciela do tego mieszkania wpuścić. Wejście do mieszkania lokatora podczas jego nieobecności byłoby działaniem bezprawnym. Brak kontaktu z najemcą a wejście do mieszkania z policją. W […]
12 maja 2022

Nieznani spadkobiercy – co robić?

Nieznanych spadkobierców, którzy potrzebni są jako uczestnicy do przeprowadzenia postępowania spadkowego należy spróbować znaleźć za pomocą dostępnych źródeł. W pierwszej kolejności można zwrócić się do państwowego rejestru dzięki, któremu będzie można uzyskać niezbędne dane. W rejestrze wskazać należy o jaką osobę chodzi oraz wskazać interes prawny, który uzasadnia wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych. Udostępnianie danych jest nieodpłatne. Udostępnianie danych: Strona internetowa Ministerstwa Spraw […]
6 maja 2022

Umowa najmu wygasła a lokator nie chce się wyprowadzić.

Najczęstszą sytuacją powodującą konieczność przeprowadzenia przez właściciela procesu o eksmisję i zapłatę zaległego czynszu najmu jest to, że lokator nie chce się wyprowadzić dobrowolnie po zakończeniu stosunku najmu. Koniec umowy najmu – co dalej? Jeśli umowa zakończyła się czyli wygasła wskutek upływu czasu na jaki została zawarta, strony tej umowy powinny dojść do porozumienia w jakim terminie nastąpi wydanie mieszkania właścicielowi i podpisanie protokołu zdawczo […]
4 maja 2022

Najemca nie płaci czynszu – co robić?

Niepłacenie czynszu przez najemcę jest problemem, który wpływa bezpośrednio na sytuację finansową wynajmującego. Brak płatności czynszu niesie za sobą konsekwencje dwojakiego rodzaju. Pierwszą jest możliwość naliczenia odsetek ustalonych w umowie a druga dotyczy możliwości wypowiedzenia umowy najmu tym samym zakończenia najmu i odzyskania mieszkania. Czy mogę wyrzucić najemcę który nie płaci? Potoczne określenie wyrzucenie najemcy kiedy nie płaci czynszu oznacza możliwość zakończenia obowiązującej strony umowy […]
28 kwietnia 2022

Dziedziczenie mieszkania z lokatorem.

Jeżeli spadek obejmuje poza ruchomościami także mieszkanie, w którym zamieszkuje lokator warto ustalić jaka jest podstawa takiego zamieszkiwania i jeżeli jest to umowa jakie są jej warunki. To pozwoli podjąć decyzję co do dalszego postępowania. Dziedziczenie mieszkania z zameldowanym lokatorem – co dalej? Jeżeli lokator w mieszkaniu odziedziczonym jest zameldowany i przebywa w mieszkaniu na podstawie umowy najmu, warto ustalić na jaki okres umowa najmu […]