Emil Gajda, Autor w serwisie Skup nieruchomości - GRB Nieruchomości.
7 lipca 2023

Lokator nie płaci czynszu – jak postępować?

Witamy w naszym kompleksowym przewodniku dotyczącym postępowania w sytuacji, gdy lokator nie płaci czynszu. Ten artykuł został stworzony, aby pomóc Wam w poradzeniu sobie z tym problemem i zminimalizowaniu negatywnych skutków finansowych. Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do praktycznych wskazówek i rozwiązań! Lokator nie płaci czynszu – zrozumienie wymogów prawnych. Zanim przejdziemy do konkretnych działań, warto zrozumieć obowiązujące przepisy prawne dotyczące czynszu. Ustawa o ochronie praw […]
2 czerwca 2023

Śmierć właściciela mieszkania – co dalej?

Po śmierci właściciela mieszkania spadkobiercy powinni podjąć niezwłoczne działania, żeby doprowadzić do możliwości wykazania przed innymi osobami i urzędami swój status jako spadkobiercy. Jedynym dokumentem stwierdzającym niekwestionowane prawo do majątku spadkowego jest dokument urzędowy wydany przez Sąd lub przez notariusza. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Jak wskazuje Art.  1027 Kodeksu Cywilnego  „Względem osoby trzeciej, która nie […]
2 czerwca 2023

Zaległości w czynszu a licytacja nieruchomości.

Zaległości czynszowe, które nie są regulowane terminowo mogą doprowadzić do złożenia przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową pozwu o zapłatę i w dalszej kolejności do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Jeżeli komornik prowadząc egzekucję nie wyegzekwuje długu w ciągu wyznaczonego terminu 7 dni na dobrowolną spłatę, to przystąpi do egzekucji z nieruchomości. Doprowadzi to do sprzedaży licytacyjnej nieruchomości, mimo braku zgody właściciela mieszkania. Warto w tym […]
2 czerwca 2023

Spłata  części spadku przez rodzeństwo – kto? kogo i za ile?

Dokonanie spłaty rodzeństwa w związku z jednoczesnym zniesieniem współwłasności i działem spadku nierzadko jest punktem zapalnym konfliktów rodzinnych. Bywa, że rodzeństwo nie może dojść do porozumienia w zakresie tego kto i za ile ma kogo spłacić. Rodzeństwo mimo spotkań na grobie rodziców, poprawnych relacji ma trudności z porozumieniem. Dochodzi do powstania konfliktów. Podstawą konfliktu jest zwykle także fakt, że strony są zgodne, że trzeba coś […]
2 czerwca 2023

Jak sprzedać mieszkanie przed licytacją komornicza?

Wcześniejsza spłata długu może nastąpić wskutek sprzedaży mieszkania samodzielnie, w oparciu o zaświadczenie komornika o wysokości długu. Znając termin licytacji komorniczej wyznaczonej przez komornika można podjąć działania zmierzające do unicestwienia licytacji i wcześniejszej spłaty długu. Takie rozwiązanie może nie jest idealne dla dłużnika, ale przynajmniej pozwoli mu zaoszczędzić kosztów postępowania komorniczego. Można zwrócić się także do komornika z wnioskiem o wstrzymanie egzekucji komorniczej wobec wystąpienia […]
2 czerwca 2023

Sprzedaż udziałów w kamienicy – jak to zrobić?

Sprzedaż udziałów w kamienicy jest najczęściej skomplikowana ze względu na nieuregulowane sprawy spadkowe. Najczęściej spadkobiercy, którzy chcą sprzedać udział w kamienicy nie dysponują żadnym tytułem prawnym, nie są wpisani do księgi a nawet nie posiadają postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.  Żeby właściwie dokonać sprzedaży udziału w kamienicy należy podjąć szereg działań mających na celu uregulowanie, choćby w minimalnym zakresie stanu prawnego nieruchomości. Czy można sprzedać […]
2 czerwca 2023

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania.

Typową sytuacją związaną ze spadkobraniem i korzystaniem z mieszkania znajdującego się w masie spadkowej jest kwestia niedopuszczenia pozostałych spadkobierców do korzystania z przedmiotu spadku. Spadkobierca korzysta i nie płaci – co robić? Spadkobierca najczęściej mieszkał ze zmarłym rodzicem, który dotychczas opłacał mieszkanie, opłacał media, rachunki i czynsz. Po śmierci spadkodawcy rodzica- w mieszkaniu mieszka dalej jeden ze spadkobierców, który ani myśli płacić za mieszkanie ani […]
26 maja 2023

Macocha nie chce opuścić mieszkania po śmierci taty.

Macocha zajmująca mieszkanie po śmierci taty, która nie uczestniczy w spadkobraniu, której nie przysługuje prawo do mieszania nie postępuje właściwie, zarówno z perspektywy prawnej jak i moralnej. Faktem jest, że łączyła ją ze spadkodawcą jakaś bliska więź, jednak nie tworzy to dla niej uprawnienia majątkowego do mieszkania. Macocha mieszka w mieszkaniu i nie płaci. Zajmowanie mieszkania przez macochę, obciążanie go nie płacąc czynszu ani opłat […]
18 kwietnia 2023

Dziki lokator.

Bardzo popularnym określeniem byłego najemcy, który nie chce opuścić mieszkania po zakończeniu umowy najmu stało się mianowanie go dzikim lokatorem. Dziki lokator – definicja. Dziki lokator jest pojęciem potocznym, powstałym w nieodległym czasie, które powstało na określenie osoby, która zajmuje lokal mieszkalny bez podstawy prawnej, nie mając do niego tytułu własności. Dziki lokator zajmuje moje mieszkanie i nie płaci. Osoba negatywnie określana jako dziki lokator […]
Dziki lokator.
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.
Czytaj więcej