Emil Gajda, Autor w serwisie Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny
15 października 2021

Jak pozbyć się udziału w nieruchomości?

Stosunek współwłasności powstaje w polskich realiach najczęściej wskutek spadkobrania. Spadkobiercy stają się wspólnie właścicielami określonej masy majątkowej, najczęściej domów, mieszkań, działek czy gospodarstw rolnych. Jak pozbyć się udziału w nieruchomości – szybko i skutecznie? Udział w nieruchomości można sprzedać na analogicznych zasadach, na jakich sprzedaje się całość nieruchomości. Po pierwsze, znalezienie kupca udziału w nieruchomości. Na wolnym rynku raczej próżno szukać nabywcy chętnego na zakup […]
12 października 2021

Sprzedaż mieszkania z osobą zameldowaną.

Zameldowanie w mieszkaniu ma na celu potwierdzić fakt faktycznego przebywania osoby w danym lokalu i służy wyłącznie celom ewidencyjnym. Zameldowanie w lokalu nie daje osobie zameldowanej żadnego tytułu prawnego do nieruchomości. Zameldowanie w nieruchomości innych osób nie pozbawia właściciela prawa do swobodnym dysponowaniem swoją własnością. Sprzedaż mieszkania z osobą zameldowaną jest możliwa do zrealizowania i w pełni skuteczna. Czy można sprzedać nieruchomość z zameldowaną osobą? […]
24 września 2021

Zgoda sądu na sprzedaż nieruchomości przez nieletniego.

Małoletni może sprzedać nieruchomość czy udział w nieruchomości mimo nieposiadania zdolności do czynności prawnych. Sprzedaż nieruchomości będzie wówczas dokonana przez przedstawiciela ustawowego, którym jest najczęściej rodzic. Mimo, że nieletni współwłaściciel nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiadania ograniczonej zdolności do czynności prawnych i nie może samodzielnie dokonywać rozrządzenia swoim majątkiem (nabytym np. w drodze nabycia spadku) to jednak czynności dokonane przez przedstawiciela ustawowego będą […]
21 września 2021

Współwłaściciel nieruchomości zaginął. Co robić?

Sytuacja, która utrudnia wyjście ze współwłasności nieruchomości powstaje m.in. wtedy, gdy współwłaściciel urodził się za granicą, przebywa za granicą na stałe i nie ma z nim kontaktu lub jego miejsce przebywania w ogóle nie jest znane. Sytuacja choć z pozoru wydaje się kłopotliwa, co do zasady nie powstrzyma zniesienia współwłasności nieruchomości, jeżeli wniosek taki zostanie skierowany do sądu. Sytuacja taka może jedynie utrudnić postępowanie sądowe, […]
3 sierpnia 2021

Jak wygląda licytacja komornicza nieruchomości?

Przebieg licytacji komorniczej od momentu wpływu wniosku do komornika do momentu zlicytowania nieruchomości i uzyskania sumy ze sprzedaży jest procesem złożonym, składającym się z wielu etapów, z których każdy uregulowany jest przepisami procedury cywilnej. Poniżej opis procedury egzekucji z nieruchomości wraz ze wskazaniem poszczególnych etapów egzekucji, z uwzględnieniem przepisów prawnych czyli potocznie mówiąc egzekucja z nieruchomości kpc. 1. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Każde […]
27 lipca 2021

Sprzedaż nieruchomości przez osadzonego w zakładzie karnym.

Osoby osadzone w zakładzie karnym mogą wykonywać przysługujące im prawa[1]. Nic nie stoi na przeszkodzie aby osoba osadzona w więzieniu mogła sprzedać nieruchomość czy też udział w nieruchomości. Jak sprzedać nieruchomość będąc w więzieniu? Żeby sprzedać nieruchomość będąc osadzonym w więzieniu trzeba umówić czynności notarialne tzw. wyjazdowe. Na takie czynności zwykle należy umawiać się z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Czynności notarialne w zakładzie karnym mogą różnić […]
23 lipca 2021

Sprzedaż mieszkania za długi.

Pozbycie się długu obciążającego nieruchomość może być związane z przejęciem nieruchomości przez nowego właściciela. Dług obciążający nieruchomość zostanie spłacony przez nabywcę. Żeby uwolnić się od zobowiązań obciążających nieruchomość, które wpisane są do księgi wieczystej wystarczające jest uzyskanie zgody nabywcy nieruchomości. Wierzyciel nie musi wyrażać zgody na spłatę zobowiązania przez inną osobę niż dłużnik. Sprzedaż mieszkania za dług a jego wartość. Wartość nieruchomości związana ze zmianą […]
14 maja 2021

Gmina współwłaścicielem ułamkowym nieruchomości.

Najczęściej spotykaną sytuacją, która doprowadza do nabycia udziału w nieruchomości przez gminę jest przyjęcie niechcianego spadku, zawierającego długi. Gmina nie ma możliwości odrzucenia spadku z długami, wobec czego staje się z mocy prawa spadkobiercą dłużnika. Często jednak, poza wielkimi długami w skład spadku wchodzą nieruchomości bądź udziały w nieruchomościach. Gmina odziedziczyła udział w spadku/nieruchomości. Gdy gmina dochodzi do dziedziczenia ustawowego długów oraz udziału w nieruchomości […]
6 maja 2021

Brak wpisu w księdze wieczystej a sprzedaż.

Brak wpisu w księdze wieczystej nie wyklucza sprzedaży nieruchomości. W przepisach prawnych nie został nałożony na właściciela obowiązek założenia księgi wieczystej, tym bardziej nie ma obowiązku zakładania księgi wieczystej przed sprzedażą. Dotyczy to zarówno sprzedaży działek bez księgi wieczystej jak i nieruchomości lokalowych czy domów. Minusy braku księgi wieczystej przy sprzedaży: Minusem braku księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości jest brak możliwości powoływania się przez kupującego […]