Sprzedaż nieruchomości przez osadzonego w zakładzie karnym.

Sprzedaż nieruchomości przez osadzonego w zakładzie karnym.