Sprzedaż udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką.