Skup nieruchomości za gotówkę!

Szybko i bezpiecznie!

Sprzedaż udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką.

Czy można sprzedać udział (współwłasność) w nieruchomości obciążonej hipoteką lub z innymi obciążeniami w księdze wieczystej? Można.

Obciążenie hipoteką udziału w nieruchomości nie wyklucza jego sprzedaży ale jednocześnie sprzedaż nie oznacza automatycznego wygaśnięcia hipoteki. Nabywca udziału w nieruchomości spłaca dług obciążający udział. Najczęściej procedura zakupu takiego udziału przedstawia się w taki sposób, że kupujący z ceny sprzedaży przekazuje odpowiednią sumę dla wierzyciela hipotecznego aby ten wykreślił się z hipoteki a pozostałą kwotę przelewa na rachunek bankowy sprzedającego. Część z kwoty pozostałej po spłacie wierzyciela z hipoteki zostaje zabezpieczona do momenty wykreślenia hipoteki. Stosuje się taki zabieg ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli wierzyciel, z jakiegoś powodu, nie wyrazi zgody na wykreślnie hipoteki zostaniemy z długiem. Nie będziemy mieli podstawy prawnej do prowadzenia rozmów z wierzycielem.
Problem pojawia się w sytuacji, gdy wysokość zobowiązań na hipotece przewyższa cenę zapłaty za udział. W takiej sytuacji trzeba się starać sprzedać nieruchomość wspólnie – z pozostałymi współwłaścicielami.

Dodaj komentarz

Zadzwoń 503 005 990
%d bloggers like this: