Skup nieruchomości za gotówkę!

Szybko i bezpiecznie!

Sprzedaż nieruchomości bez zgody współwłaścicieli.

sprzedaż nieruchomości bez zgody innych właścicieli

Wśród spadkobierców ułamkowych udziałów w nieruchomości pojawia się pytanie:”czy mogę sprzedać nieruchomość bez zgody innych spadkobierców?”. Całej nieruchomości niestety nie, ale swoją częścią spadku lub nieruchomości możemy dysponować dowolnie. 

Jak powstaje współwłasność?

Posiadanie nieruchomości to nie tylko  duma i profity ale także wiele obowiązków i zobowiązań. Jeżeli nieruchomość należy do jednego właściciela, to jak to się mówi, każdy właściciel jest kowalem własnego losu i o wszystkim decyduje sam. Jeżeli nieruchomość należy do kilku osób jednocześnie decyzje muszą być podejmowane wspólnie. Sytuacja taka określana jest jako współwłasność.  Problem pojawia się, jeżeli nieruchomość należy jednocześnie do kilku osób, które nie potrafią się porozumieć i tworzą się konflikty.

Współwłasność powstała w drodze dziedziczenia.

Do współwłasności dochodzi najczęściej wskutek dziedziczenia, kiedy po jednym spadkodawcy dziedziczy majątek spadkowy kilka osób jednocześnie. Sytuacje takie nie są odosobnione. Wskutek dziedziczenia powstają różne oczekiwania co do masy spadkowej, szczególnie jeżeli w jej składzie znajdzie się mieszkanie lub inna nieruchomość. Jedni spadkobiercy chcą nieruchomość zachować, jedni sprzedać a jeszcze inni nie chcą robić nic. Jak wybrnąć z takiej sytuacji i dojść do konsensusu. Najlepszą metodą jest próba polubownego dojścia do porozumienia. Posiadanie udziału w nieruchomości zobowiązuje przecież do comiesięcznych opłat i regulowania zobowiązań wobec tego dobrze jest poczynić ustalenia satysfakcjonujące wszystkich. Jeżeli nie da się dojść do porozumienia wyjściem może być sprzedaż posiadanego udziału. Cena uzyskana ze sprzedaży może być niższa ze względu na nieuregulowany stan prawny, ale przynajmniej postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub inne dokumenty świadczące o własności udziału nie będą bezużytecznie leżeć w szufladzie a comiesięczne koszty, do których płatności zobowiązani są wszyscy właściciele solidarnie nie będą generowane.

Współwłasność powstała po rozwodzie.

Innym sposobem powstania współwłasności w częściach ułamkowych jest rozpad małżeństwa. Przed uzyskaniem prawomocnego wyroku orzekającego rozwód można wybrnąć z sytuacji wspólnego posiadania mieszkania, sprzedając je wspólnie jako jeszcze małżeństwo. Ze względu na istniejące między stronami konflikty wspólna, dobrowolna sprzedaż całości mieszkania i podział uzyskanej sumy na dwie części zdarza się dość rzadko dlatego jednym ze sposobów jest sprzedaż posiadanego udziału. Niestety możliwe to jest dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku rozwodowego. Uzyskanie wyroku rozwodowego nie powoduje automatycznego powstania współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości, konieczne jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Dokonanie wpisu w KW, gdzie wyrok rozwodowy jest podstawą aktualizacji danych polegających na zmianie współwłasności łącznej we współwłasność w częściach ułamkowych powoduje powstanie możliwości dokonania sprzedaży nieruchomości.

Współwłasność powstała w drodze zakupu.

Współwłasność nieruchomości w częściach ułamkowych może powstać także w drodze umowy, w sytuacji gdy nabycie następuje przez dwie osoby jednocześnie, z odrębnych środków. Taka sytuacja następuje nader często w przypadku osób żyjących w związkach partnerskich bez ślubu. Ponadto można spotkać się z sytuacją jednoczesnego zakupu przez bliskie osoby w rodzinie, lub

sprzedaż współwłasności w nieruchomości

umownie w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej.

To, że doszło do umowy między dwoma lub większą liczbą osób nie oznacza, że między nimi nie dochodzi do konfliktów i nieporozumień. Częstym zjawiskiem jest, że osoby które kiedyś potrafiły się ze sobą doskonale porozumiewać na wielu płaszczyznach, po pewnym czasie nie potrafi racjonalnie podejmować bezspornych, zgodnych decyzji. Aby rozejść się w osobnych kierunkach warto podjąć próby polubownego dokonania sprzedaży posiadanego wspólnie majątku. Jeżeli to się nie uda zawsze pozostaje wyjście sprzedaży posiadanego udziału. Jest to poniekąd droga na skróty, ale umożliwiająca przynajmniej rozstanie wspólnego życia lub wspólnych interesów szybko, niwelując istniejące niesnaski.

Współwłaściciel nie wyraża zgody na sprzedaż.

Często zdarzają się sytuacje gdy współwłaściciel nie chce sprzedać mieszkania. Ani wspólnie ani w ogóle nie chce sprzedać. Jeżeli współwłaściciel nie wyraża zgody na wspólną sprzedaż

nieruchomości można sprzedać posiadaną przez siebie część. Wydawać by się mogło, że posiadanie tylko części nieruchomości to problem bez wyjścia, generujący tylko straty. Jednakże okazuje się, że część mieszkania bez uzyskiwania zgody współwłaściciela też można sprzedać. Nie trzeba nawet informować współwłaściciela o chęci sprzedaży. Można to zrobić, bez szumu, cicho niwelując w ten sposób rozłam i nieporozumienia między współwłaścicielami.

Jak sprzedać współwłasność mieszkania?

Żeby sprzedać udział w mieszkaniu trzeba znaleźć odpowiedniego nabywcę, który będzie skłonny wejść w sytuację prawną sprzedającego, skompletować dokumenty i podpisać umowę. Transakcja sprzedaży udziału dokonywana jest w taki sam sposób jak sprzedaż pełnej własności. Sprzedaż połowy mieszkania nie jest w żaden sposób utrudniona ani przepisami ani wymaganiami stawianymi przez notariusza. Wystarczy tylko znaleźć nabywcę. A co najważniejsze, decyzja o sprzedaży swojej części może być podjęta samodzielnie bez konieczności uzyskiwania zgody współwłaściciela.

 

 

Dodaj komentarz

Zadzwoń 503 005 990
%d bloggers like this: