Skup nieruchomości za gotówkę!

Szybko i bezpiecznie!

Sprzedaż udziału w mieszkaniu spółdzielczo własnościowym.

Sprzedaż udziału (współwłasności) w ograniczonym prawie rzeczowym jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie jest tak prosta jak w przypadku odrębnej własności.

W tym przypadku współwłaściciele mają prawo pierwokupu udziałów, co wydłuża cały proces transakcji co najmniej o 30 dni. Prawo pierwokupu oznacza, że zbywca udziału w mieszkaniu spółdzielczo własnościowym może sprzedać udział, który posiada wedle własnego wyboru po uzgodnionej z kupującym cenie w momencie, gdy pozostali współwłaściciele nieruchomości nie skorzystają ze swojego prawa. Sprzedając udział w spółdzielczo własnościowym prawie do lokalu, poza podstawą nabycia (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku) oraz zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego w przypadku nabycia mieszkania w drodze spadku lub darowizny, konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia ze spółdzielni do sprzedaży. Z reguły udaje się uzyskać to zaświadczenie tego samego dnia, a w innych wypadkach trzeba poczekać do 7 dni.

Dodaj komentarz

Zadzwoń 503 005 990
error: Treści na stronie są chronione prawem autorskim!
%d bloggers like this: