mieszkanie z lokatorem a sprzedaż - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

mieszkanie z lokatorem a sprzedaż

29 września 2022

Sprzedaż mieszkania z lokatorem – wszystko co musisz wiedzieć. 

Sprzedaż mieszkania z lokatorem zameldowanym lub takim, w którym mieszka lokator na podstawie obowiązującej umowy najmu wymaga przeprowadzenia analizy rentowności inwestycji. Może się okazać w okolicznościach konkretnego przypadku, iż sprzedaż mieszkania w trakcie trwania umowy najmu zawartej z najemcą będzie korzystniejsza niż sprzedaż mieszkania po zakończeniu stosunku najmu i uzyskaniu  posiadania. Rozważenia wymaga także sprzedaż mieszkania gdy lokator zajmuje je bez tytułu prawnego, nie płacąc […]