przedawnienie eksmisji - Skup nieruchomości za gotówkę | Każdy stan prawny

przedawnienie eksmisji

27 kwietnia 2022

Przedawnienie wyroku eksmisyjnego.

Jak długo jest ważny nakaz eksmisji? Nakaz eksmisji stwierdzony wyrokiem eksmisyjnym, jako roszczenie właściciela jest ważne bezterminowo. Właściciel mieszkania może w każdym czasie złożyć do komornika wniosek żeby usunął lokatora z zajmowanego mieszkania. Czy eksmisja się przedawnia? Eksmisja się nie przedawnia. Jeżeli właściciel od razu po uprawomocnieniu się wyroku eksmisyjnego nie wystąpił do sądu o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi i nie skierował sprawy do komornika […]