Podatek od sprzedaży nieruchomości, która została nabyta w drodze spadku.