Skup nieruchomości za gotówkę!

Szybko i bezpiecznie!

Podatek od sprzedaży nieruchomości, która została nabyta w drodze spadku.

Sprzedaż nieruchomości, która została nabyta w drodze spadku wiążę się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek ten należy odróżnić od podatku od spadku, który jest należy Urzędowi Skarbowemu w chwili nabycia spadku – konieczność jego zapłaty będzie zachodziła, jeżeli należąca do odpowiedniej grupy podatkowej rodzina nie zgłosi w ciągu 6 miesięcy faktu nabycia spadku czym spowoduje pozbawienie się prawa do skorzystania ze zwolnienia.

Podatek od spadku i darowizny jest dość wysoki. W zależności od grupy podatkowej, do której się należy jego wysokość jest różna i waha się od 3 % nawet do 20%. Spadkobiercy i obdarowani mogą jednak uniknąć w całości płacenia podatku w chwili otrzymania spadku lub darowizny jeżeli podejmą w tym celu odpowiednie czynności tzn. jeżeli zgłoszą Urzędowi Skarbowemu fakt otrzymania darowizny lub spadku na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, który należy zapłacić Urzędowi Skarbowemu po sprzedaży nieruchomości, która została odziedziczona wynosi 19%.
Istnieją jednak pewne możliwości prawne, które pozwalają uniknąć zapłaty tego podatku.

Mianowicie:

  • Sprzedaż nieruchomości jest dokonywana po upływie 5 lat kalendarzowych od dnia nabycia spadku. ( Oznacza to, że pięcioletni termin liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym spadek został nabyty).
  • Przeznaczenie kwoty ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Należy wówczas wypełnić deklarację podatkową PIT-39 wskazując zamiar przeznaczenia przychodu na cele mieszkaniowe.

Cele  mieszkaniowe to zakup innego mieszkania, działki. Rozbudowa, nadbudowa i remont dotychczasowego mieszkania, spłata kredytu hipotecznego.

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego:

Dokonując sprzedaży nieruchomości niezbędnym dokumentem wymaganym przez Notariusza będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o tym, że podatek od spadku był Urzędowi należny i został uregulowany lub nie należał się. Zaświadczenie takie powinno zostać wydane maksymalnie w ciągu 14 dni. Jeżeli nabycie nieruchomości zostało dokonane w drodze spadku, zaświadczenie takie będzie konieczne zawsze.

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowanym podatku, w przypadku nieruchomości, która została nabyta w drodze darowizny będzie konieczne zawsze, jeżeli nabycie nastąpiło po 1 stycznia 2007 r.

Zadzwoń 503 005 990
%d bloggers like this: