Zniesienie współwłasności nieruchomości – definicje i instrukcja.