Skup nieruchomości za gotówkę!

Szybko i bezpiecznie!

Jak wygląda procedura sprzedaży do skupu nieruchomości?

Sprzedaż mieszkania do skupu jest odpowiednim rozwiązaniem dla osób chcących niezwłocznie uzyskać dostęp do środków zamrożonych w nieruchomości. Procedura sprzedaży do firmy skupującej nieruchomości jest prosta i bardzo przejrzysta. Osoba decyzyjna występująca z ramienia firmy bezpośrednio pertraktuję cenę zakupu z właścicielem nieruchomości. Najważniejsze w negocjacjach jest dojście do porozumienia w zakresie ceny.

Procedura zrealizowania transakcji i zawarcie umowy notarialnej rozpoczyna się ustaleniem ceny sprzedaży. Po ustaleniu ceny za jaką skup chce nabyć zbywaną przez właściciela nieruchomość ustalane zostają zasady w jaki sposób dojdzie do zawarcia transakcji. Jeżeli zachodzi konieczność zawarcia umowy przedwstępnej przenoszącej własność nieruchomości z uwagi na brak dokumentów, zobowiązania, zadłużenie, prawa pierwokupu czy ze względu na inny problem wówczas zostaje umówiony termin czynności notarialnych w celu zawarcia umowy przedwstępnej. Jednocześnie ustalony zostaje termin zawarcia umowy właściwej przenoszącej własność nieruchomości. Przeważnie zawsze podczas zawarcia umowy przedwstępnej przekazany zostaje umówiony zadatek lub zaliczka (reguły przyjmuje się 5-10% kwoty sprzedaży).

Gdy nie ma dokumentów do sprzedaży.

Nieodosobnione są przypadki, kiedy właścicielowi nieruchomości zależy na szybkiej sprzedaży ale brakuje części dokumentów wymaganych przez notariusza do zawarcia umowy lub też kiedy sprzedający jeszcze nie rozpoczął kompletowania dokumentów bo nie dysponuje wiedzą jakie dokumenty będą potrzebne lub gdzie je uzyskać.

Osoba decyzyjna posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie kwestii formalnych dotyczących transakcji wobec czego podaje wszystkie informacje, udziela pomocy i wskazuje listę dokumentów na których podstawie notariusz sporządzi umowę notarialną.

Właściciele nieruchomości zamieszkujący za granicą, którzy nie mają możliwości osobistego stawiennictwa w urzędach mogą udzielić pełnomocnictw do zebrania dokumentów do sprzedaży od właściwych instytucji. W takiej sytuacji to pełnomocnik skup nieruchomości kompletuje niezbędną dokumentację w imieniu sprzedającego.

Po uzyskaniu wszystkich dokumentów, druków urzędowych i zaświadczeń można umówić już termin u notariusza. Notariusz wyznacza porę odpowiadającą sprzedawcy oraz kupującemu. Za czynności notarialne opłatę zwyczajowo ponosi kupujący czyli w tym przypadku skup nieruchomości.

Podpisanie umowy u notariusza

Podpisanie umowy u notariusza odbywa się spokojnie, bez pośpiechu. Notariusz czyta zawsze na głos każdą umowę i wyjaśnia kwestie niezrozumiałe. Podczas czytania można zgłaszać poprawki lub uwagi, żeby wszystko było tak jak uzgodniły to strony.

Po odczytaniu aktu notarialnego kupujący i sprzedający nanoszą na umowę swoje własnoręczne podpisy co oznacza, że umowa zostaje zawarta.

Skup nieruchomości przeważnie zawsze jeszcze u notariusza wykonuje przelew błyskawiczny płacąc umówioną cenę sprzedaży. Jeśli techniczne jest to możliwe pieniądze za sprzedawaną nieruchomość znajdują się na koncie sprzedającego dosłownie w kilka minut.

Innym rozwiązaniem wykorzystywanym przez skup nieruchomości jest instytucja depozytu notarialnego, polegająca na tym, że po podpisaniu umowy to notariusz wykonuje przelew na konto sprzedającego z wpłaconych wcześniej do depozytu środków przez kupującego. Zabezpiecza to kupującego i zwiększa jego poczucie bezpieczeństwa.

Możliwość mieszkania w sprzedanej nieruchomości do czasu znalezienia nowego lokum.

Korzyścią z zawarcia umowy notarialnej ze skupem nieruchomości jest możliwość umówienia się, że sprzedający będzie zamieszkiwał w sprzedanym mieszkaniu jeszcze przez pewien umówiony czas np. kilka miesięcy lub do czasu aż znajdzie nowe mieszkanie. Sprzedający ma czas na spokojną wyprowadzkę, przewiezienie rzeczy znajdujących się w mieszkaniu lub poszukiwanie nowego lokum. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla byłego właściciela.

 

Dodaj komentarz

Zadzwoń 503 005 990
%d bloggers like this: