8 października 2015
Wywłaszczenie nieruchomości

Skup praw i roszczeń do nieruchomości – dekret Bieruta.

Osoby, których majątek został wywłaszczony w latach PRL a także ich spadkobiercy mogą domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa za utracone mienie. Wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne w czasach PRL dokonywane były często z naruszeniem obowiązujących przepisów. Tzw. Dekret Bieruta był podstawą do wywłaszczenia nieruchomości niezabudowanych na cele publiczne, jednakże często stawał się podstawą do niezgodnego z prawem wywłaszczenia nieruchomości zabudowanych m.in. przez budynki czy […]
14 października 2015
Sprzedaż nieruchomości z dożywociem

Skup nieruchomości z dożywociem.

Przeniesienie własności nieruchomości obciążonej prawem dożywocia. Umowa dożywocia jest umową cywilnoprawną wskutek której, właściciel nieruchomości przenosi własność posiadanej nieruchomości na nabywcę zobowiązuje się zapewnić byłemu właścicielowi dożywotnie utrzymanie. Nieruchomość obciążona prawem dożywocia może być zbyta lub obciążona ograniczonym prawem rzeczowym. W praktyce oznacza to, że nowy właściciel nieruchomości obciążonej prawem dożywocia, może ją zarówno sprzedać jak i  uzyskać pożyczkę czy kredyt. Umowa dożywocia jest często […]
10 listopada 2015
Ograniczenia w obrocie działkami rolnymi

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi od 2016r.

Nieruchomością rolną zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest każda nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Nowelizacja ustawy o kształtowaniu rynku rolnego wprowadza ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi i gospodarstwami rolnymi od 2016 r. Zbycie nieruchomości rolnej, w odniesieniu, do której nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego […]
3 stycznia 2017
sprzedaż mieszkania

Kupię mieszkanie w Warszawie – oferty skupów.

W Internecie można znaleźć mnóstwo ofert: „kupię mieszkanie w Warszawie”. Bardzo często są to oferty agencji nieruchomości lub firm zajmujących się tylko skupem nieruchomości. Czy warto skorzystać z pojawiających się ofert: „Kupię mieszkanie w Warszawie” lub „Kupię kawalerkę w Warszawie”? Firmy kupujące mieszkania o większej powierzchni oraz kawalerki w Warszawie oferują zakup tych nieruchomości za gotówkę. Nie oznacza, to że właściciele firm przynoszą pieniądze do notariusza […]
3 lutego 2017
Prawo pierwokupu nieruchomości

Prawo pierwokupu nieruchomości – komu i po co.

Prawo pierwokupu nieruchomości jest obciążeniem dla sprzedającego i kupującego a jednocześnie zabezpieczeniem tego, na czyją rzecz to prawo jest ustanowione. Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości? Prawo pierwokupu jest zastrzeżeniem umownym, polegającym na prawie nabycia nieruchomości w pierwszej kolejności gdyby strona sprzedająca zdecydowała się na sprzedaż posiadanego majątku. Prawo pierwokupu nieruchomości powinno być ujawnione w księdze wieczystej wskutek podpisania aktu notarialnego, bowiem to najlepszy sposób […]
5 lutego 2017

Jak uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

W aktualnych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do swobodnego dostępu do gotówki. Niestety, nie wszyscy mają tak możliwość, ze względu na złą historię kredytową. Rynek pożyczek pozabankowych stoi do nas otworem.  Produkty pozabankowe są na wyciągnięcie ręki, nawet dla osób ze złym BIK. Wystarczy wyrazić zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomości i mamy dostęp do gotówki w kilka dni. Wysokość finansowania jest uzależniona od wartości nieruchomości. Możemy […]
19 czerwca 2017
inwestowanie w mieszkania pod wynajem

Najemca ma więcej praw niż właściciel

Inwestycje w mieszkania na wynajem na stały się obecnie bardzo popularne szczególnie ze względu na utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie przez Radę Polityki Pieniężnej. Oznacza to dla inwestorów tylko jedno – małe zyski na osiągane na lokatach. Aby powiększyć zyski ze zgromadzonego kapitału część inwestorów ale także osób prywatnych rezygnuje z lokat i inwestuje pieniądze w zakup mieszkań na wynajem, co szczególnie opłaca się […]
20 czerwca 2017
nabywanie mieszkań w Warwszawie

Czy zakup mieszkań w Warszawie na licytacjach komorniczych się jeszcze opłaca?

Nabywanie mieszkań w Warszawie czy innych dużych miastach w drodze licytacji komorniczych jest zjawiskiem dość powszechnym. Na wyznaczonych licytacjach pojawia się zazwyczaj dość liczna grupa chętnych potencjalnych nabywców, którzy chętni są zakupić w ten sposób mieszkanie. Czy kupowanie mieszkań na licytacjach komorniczych jest nadal popularne i opłacalne? Kilka lat temu licytacje komornicze nie były tak popularne. Zasięg kręgu potencjalnych nabywców był mniejszy, bowiem komornicy informowali […]
4 lipca 2017
bezpieczny wynajem mieszkania

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie i ustrzec się przed nierzetelnym najemcą?

Obecność niechcianego lokatora jest dla właściciela niekorzystna finansowo i powoduje problemy związane z koniecznością wystąpienia na drogę sądową w celu uzyskania orzeczenia eksmisyjnego co może wiązać się z obowiązkiem zapewnienia lokalu zastępczego o podobnej powierzchni i standardzie. Umowa najmu. Podstawową ochroną przed nieuczciwym kontrahentem jest dobrze skonstruowana umowa najmu zabezpieczająca w odpowiedni sposób interesy właściciela i zawarta w formie pisemnej. W umowie powinny znaleźć się […]