Wartość transakcyjna nieruchomości a wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę.