Lokator odmawia lokalu socjalnego. - GRB Nieruchomości