Sprzedaż nieruchomości wspólnej bez zgody współmałżonka.

Sprzedaż nieruchomości wspólnej bez zgody współmałżonka.